Listování
od 

Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona) / Lhotský, Pavel, Morávek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 5 (2002), s. 8-15
Zdroj: ČGS (UNM)
LP/HT versus MP/MT- metamorphism in the Schist mantle of the Saxonian Granulite Massif and in the northern part of the Erzgebirge Zone (Germany): similarities and differences / Blümel, Peter, Reich, S. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition / Galbarczyk-Gąsiorowska, L., Jeffries, Teresa E., Kober, Bernd, Müller, Axel, Seltmann, Reimar, Słaby, Ewa -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 71, no. 2 (2007), p. 155-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Lu - Hf dating method / Jelínek, Emil (2004) -- In: Man- made radioactivity in environmental pollution and radiochronology -- ISBN 1-4020-1860-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland / Anczkiewicz, Robert, Crowley, Quentin, Jeffries, Teresa E., Mazur, Stanisław, Storey, Craig, Szczepański, Jacek, Thirlwall, Matthew F., Villa, Igor M. -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 95, no. 3-4 (2007), p. 363-380
Zdroj: ČGS (UNM)
LUCA, or just a conserved Archaeon?: Comments on Xue et al. (2003) / Čejchan, Petr -- In: Gene -- Roč. 333, - (2004), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lučenec (South-Central Slovakia) Reduta Palace: Proceedings of the 9th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 2nd Meeting of the Central European Tectonic Group, Lučenec, Slovakia, June 22-25, 2004 (Variant.)
The Ludlow Lau Event - another glaciation in the Silurian Greenhouse? / Buggisch, W., Calner, M., Eriksson, Mats, Frýda, Jiří, Jeppsson, L., Joachimski, M., Lehnert, O. -- In: Geological Society of America Abstracts with Programs -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ludlow Series in the Prague Synform - a progress in biostratigraphic correlation / Manda, Š., Slavík, Ladislav, Štorch, Petr -- In: Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting -- ISBN 978-91-86746-87-2 -- S. 297-298
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ludlowian Chitinozoa from the locality "Na Požárech" (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic) / Morávek, Rostislav -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- No. 5 (2003), p. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Ludlowian/Přídolian and Lochkovian in la Meignanne (massif Armoricain): biostratigraphy and correlations based on Bivalvia and Chitinozoa / Kříž, Jiří, 1943-, Paris, Florentin -- In: Geobios -- ISSN 0016-6995 -- Vol. 3, no. 15 (1982), p. 391-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien) / Morávek, Radek -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ludwigit a hulsit z Krušných hor / Hloušek, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 243-247
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ludwigit a hulsit z Krušných hor / Hloušek, Jan, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Ludwigite and hulsite from Krušné hory Mts
Lugicum / Chaloupský, Josef, Dziedzic, Helena, Gunia, Tadeusz, Wojciechowska, Irena -- In: Precambrian in Younger Fold Belts - European Variscides, the Carpathians and Balkans -- ISBN 0-471-91226-3 -- s. 153-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Luhačovice - Aloiska spring / Bubík, Miroslav -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Luhačovice - Sesuv u křižovatky / Kovář, Luděk -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného / Baláž, Peter, Tkáčová, Klára -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 7/8 (1991), s. 136-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Lukavice group in Železné hory Mts.: present view