Listování
od 

Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice / Nouza, Richard -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 105 (1986), s. 32-48, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia / Kadounová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové perspektívy rudnianského rudného poľa / Ondrejkovič, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 361-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná / Czedron, Jozef, Gottvald, Bohumír, Novák, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 26 (1982), s. 31-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové problémy Krušných hor a Slavkovského lesa (Variant.)
Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR / Dopita, Miloslav, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové vyhodnocení wolframového a cínového zrudnění vykmanovského žulového masívku u Ostrova nad Ohří / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 3 (1984), s. 65-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové výskyty zeolitov v neogéne západných Karpát / Šamajová, Eva -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskový geolog na penzi vzpomíná / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 4 (1996), s. 130-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona) / Lhotský, Pavel, Morávek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 5 (2002), s. 8-15
Zdroj: ČGS (UNM)
LP/HT versus MP/MT- metamorphism in the Schist mantle of the Saxonian Granulite Massif and in the northern part of the Erzgebirge Zone (Germany): similarities and differences / Blümel, Peter, Reich, S. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition / Galbarczyk-Gąsiorowska, L., Jeffries, Teresa E., Kober, Bernd, Müller, Axel, Seltmann, Reimar, Słaby, Ewa -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 71, no. 2 (2007), p. 155-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Lu - Hf dating method / Jelínek, Emil (2004) -- In: Man- made radioactivity in environmental pollution and radiochronology -- ISBN 1-4020-1860-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland / Anczkiewicz, Robert, Crowley, Quentin, Jeffries, Teresa E., Mazur, Stanisław, Storey, Craig, Szczepański, Jacek, Thirlwall, Matthew F., Villa, Igor M. -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 95, no. 3-4 (2007), p. 363-380
Zdroj: ČGS (UNM)
LUCA, or just a conserved Archaeon?: Comments on Xue et al. (2003) / Čejchan, Petr -- In: Gene -- Roč. 333, - (2004), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lučenec (South-Central Slovakia) Reduta Palace: Proceedings of the 9th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 2nd Meeting of the Central European Tectonic Group, Lučenec, Slovakia, June 22-25, 2004 (Variant.)
The Ludlow Lau Event - another glaciation in the Silurian Greenhouse? / Buggisch, W., Calner, M., Eriksson, Mats, Frýda, Jiří, Jeppsson, L., Joachimski, M., Lehnert, O. -- In: Geological Society of America Abstracts with Programs -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ludlow Series in the Prague Synform - a progress in biostratigraphic correlation / Manda, Š., Slavík, Ladislav, Štorch, Petr -- In: Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting -- ISBN 978-91-86746-87-2 -- S. 297-298
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ludlowian Chitinozoa from the locality "Na Požárech" (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic) / Morávek, Rostislav -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- No. 5 (2003), p. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Ludlowian/Přídolian and Lochkovian in la Meignanne (massif Armoricain): biostratigraphy and correlations based on Bivalvia and Chitinozoa / Kříž, Jiří, 1943-, Paris, Florentin -- In: Geobios -- ISSN 0016-6995 -- Vol. 3, no. 15 (1982), p. 391-421
Zdroj: ČGS (UNM)