Listování
od 

Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m. / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 357-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně / Plecer, Jan, Plecer, Václav, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 261-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity / Dvořák, Zdeněk, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko) / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 392-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku / Ševčík, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 283-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 239-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 46-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalität Ahníkov und deren beachtenswerte Mineralogie
Lokalitu nepoškozující dilatometrické kontrolní sledování svahů keltské horské pevnosti Obří hrad,J. Čechy.
Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 180-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokality Tachovské rokle / Černý, Pavel, Vlk, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů / Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie. / Blecha, Vratislav, Rambousek, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 213-222
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat / Klíma, Karel, Ruprechtová, Libuše -- In: Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí) -- s. 77-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička) / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana, Sýkorová, Zdenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách) / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Zima, Ladislav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: Časopis Společnosti přátel starožitností -- ISSN 0027-5255 -- Roč. 111, č. 1 (2003), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizační metoda pro seizmické indukované jevy v seizmické síti Příbram