Listování
od 

Lower Miocene bentonites of the Carpathian Foredeep in south Moravia (Czechoslovakia) / Čížek, Pavel, Köppl, Otto, Krejčíř, J., Krmíček, Petr -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia / Čížek, Pavel, Köppl, Otomar, Krejčíř, Miroslav, Krmíček, Petr, Pekárková, Radmila -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 76, no. 1-2 (1991), s. 105-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene events in the sedimentary record of the Dobrá Voda depression
The lower Miocene flora from the borehole Malešovice HV-102 (south of Brno)
The Lower Miocene floras of the Spremberger sequence and the second browncoal horizon in the Lusatica region. Part IV: Collection sites and Palaeobiology
Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic / Čtyroký, Pavel, Witt, Wolfgang -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 4 (1998), p. 281-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic) / Witt, Wolfgang -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 4 (2001), p. 227-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene frogs from the Dolnice locality in the Cheb basin / Hodrová, Marcela -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1987, no. 2 (1988), p. 97-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene of the Hustopeče Gate / Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 9, no. 4 (2003), p. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian flysch belt, southern Moravia / Bubík, M., Hamršmíd, B., Krhovský, Jan, Šťastný, Martin -- In: Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II -- s. 73-83
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia / Bubík, Miroslav, Hamršmíd, Bohumil, Krhovský, Jan, 1947-, Šťastný, Martin -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 16 (1995), p. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower miocene rail from western Bohemia (Ralliformes, Aves) / Švec, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 1 (1983), p. 31-38, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene sedimentation in the area of Jablonica depression : a model bound to oblique-slip mobile zone / Kováč, Michal, 1952- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 1 (1986), p. 3-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene sediments in the broader surroundings of Miroslav
The Lower Miocene vertebrate fauna of Dolnice, Cheb Basin (Western Bohemia, Czechoslovakia) / Fejfar, Oldřich, 1931-, Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1986, no. 2 (1988), p. 233-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 141, no. 4 (1998), p. 473-490
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes / Beneš, V., Kadlec, Jaroslav, Kocurek, G., Mohring, D., Rybníček, M., Singhvi, A. K., Stehlík, F., Světlík, Ivo, Svobodová-Svitavská, Helena -- In: Geomorfologický sborník. 11 -- S. 58-59
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lower Neogene palaeocoast in the Miroslav region (SE margin of the Bohemian Highland, Czech Republic) and its subsequent geomorphological transformations / Roštínský, Pavel -- In: 31st International Geographical Congress. Building together our territories. Abstracts -- S. 337-337
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Lower-Oligocene climatic cykles and their reflection in sedimentary records of peripheral Paratethydal basins. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždanice Unit - acme, mass killing or preservation events? / Krhovský, Jan -- In: Abstrakte -- s. 44-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ