Listování
od 

Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian flysch belt, southern Moravia / Bubík, M., Hamršmíd, B., Krhovský, Jan, Šťastný, Martin -- In: Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II -- s. 73-83
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia / Bubík, Miroslav, Hamršmíd, Bohumil, Krhovský, Jan, 1947-, Šťastný, Martin -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 16 (1995), p. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower miocene rail from western Bohemia (Ralliformes, Aves) / Švec, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 1 (1983), p. 31-38, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene sedimentation in the area of Jablonica depression : a model bound to oblique-slip mobile zone / Kováč, Michal, 1952- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 1 (1986), p. 3-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene sediments in the broader surroundings of Miroslav
The Lower Miocene vertebrate fauna of Dolnice, Cheb Basin (Western Bohemia, Czechoslovakia) / Fejfar, Oldřich, 1931-, Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1986, no. 2 (1988), p. 233-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria / Nehyba, Slavomír, Roetzel, Reinhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 141, no. 4 (1998), p. 473-490
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes / Beneš, V., Kadlec, Jaroslav, Kocurek, G., Mohring, D., Rybníček, M., Singhvi, A. K., Stehlík, F., Světlík, Ivo, Svobodová-Svitavská, Helena -- In: Geomorfologický sborník. 11 -- S. 58-59
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lower Neogene palaeocoast in the Miroslav region (SE margin of the Bohemian Highland, Czech Republic) and its subsequent geomorphological transformations / Roštínský, Pavel -- In: 31st International Geographical Congress. Building together our territories. Abstracts -- S. 337-337
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Lower-Oligocene climatic cykles and their reflection in sedimentary records of peripheral Paratethydal basins. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždanice Unit - acme, mass killing or preservation events? / Krhovský, Jan -- In: Abstrakte -- s. 44-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždánice Unit - acme, mass killing or preservation events? / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic) / Mergl, Michal, 1959-, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 81, no. 1 (2006), p. 1-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Ordovician Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) with fossilized intestinal contents in situ (Šárka Formation, Bohemia) / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 167, no. 1-4 (1998), p. 95-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Palaeozoic of the Barrandian area / Fatka, O., Kraft, P., Štorch, Petr -- In: Excursion Guide Barrandian -- s. 3-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lower Palaeozoic of the Barrandian area / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Štorch, Petr -- In: International Symposium on the Ordovician System, ISOS Prague 1999, Post-Conference Fieldtrip, Excursion guide Barrandian -- s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Palaeozoic of the Barrandian area / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Kříž, Jiří, 1943-, Štorch, Petr, 1956-, Vacek, František, 1978- -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse-Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : 161. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften : 30.9.-02.10.2009 Dresden : Exkursionführer. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; Heft 241 -- ISBN 978-3-86944-004-0 -- s. 29-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Palaeozoic of the Barrandian area (Czech Republic) - a review / Fatka, O., Kraft, P., Štorch, Petr -- In: Coloquios de Paleontologia -- ISSN 1132-1660 -- Roč. 45, - (1993), s. 163-191
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lower Palaeozoic of the Barrandian area (Czech Republic) - a review / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Štorch, Petr -- In: Coloquios de Paleontología -- ISSN 1132-1660 -- Roč. 45 (1993), s. 164-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Palaeozoic of the Barrandian area / Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Štorch, Petr -- In: Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif. Excursion Guidebooks and Abstracts -- ISBN 80-86561-99-2 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF