Listování
od 

Lower Turonian record of belemnite Praeactinocamax from NW Siberia and its palaeogeographic significance / Košťák, Martin, 1971-, Wiese, Frank -- In: Acta palaeontologica polonica -- ISSN 0567-7920 -- Vol. 53, no. 4 (2008), p. 669-678
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Turonian record of belemnite Praeactinocamax from NW Siberia and its palaeogeographic significance. / Košťák, Martin, Wiese, Frank -- In: Acta Palaeontologica Polonica -- ISSN 0567-7920 -- Roč. 53, č. 4 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lower Turonian sandy limestone in Kutná Hora and Miskovice
The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia / Fediuk, František, 1929- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 50, no. 3-4 (2005), p. 71-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Wenlock Chitinozoa from the Bykoš locality (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic) / Morávek, Radek -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 65, no. 1-2 (2009), p. 35-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower Westphalian coal-bearing deposits between Slupiec and Ścinawka Średnia in the intrasudetic depression / Lipiarski, Ireneusz -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 77-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower/Middle Badenian foraminiferal associations from the Vienna Basin (Slovak part) and Carpathian Foredeep: Biostratigraphy and paleoecology / Hudáčková, Natália, Kováčová, Patrícia -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 11, no. 4 (2005), p. 233-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic) / Čtyroký, Pavel -- In: Paleontologia i evolució -- ISSN 0211-609X -- Roč. 24/25 (1992), s. 335-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Lowering of quantity of mining wastes - one of the ways to the improvement of the human environment
Lowermost Silurian graptolites in Monte Cortoghiana Becciu (Genna Muxerru Formation, SW Sardinia) / Piras, S., Štorch, Petr -- In: Time and life in the Silurian: a multidisciplinary approach : field trip guide book. 3 -- S. 239-243
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lowermost Silurian graptolites of Montagne Noire, France / Feist, R., Štorch, Petr -- In: Journal of Paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 85, č. 5 (2008), s. 938-956
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lowermost Silurian graptolites of Montagne Noire, France / Feist, Raimund, Štorch, Petr, 1956- -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 82, no. 5 (2008), p. 938-956
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku / Koula, Jiří, Zelenka, Oldřich -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 74-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska a indicie přírodních ulovodíků / Dopita, Miloslav, Martinec, Petr, Strakoš, Z. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 222-228
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ložiská a výskyty bentonitov SSR / Horský, Stanislav, Hroncová, Zuzana, Kraus, Ivan, Mihalič, Alfonz -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 525-531
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiská a výskyty kaolínov v SSR / Hroncová, Zuzana, Kraus, Ivan, Sýkora, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 511-524
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 57-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 235-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu / Chrt, Jiří, Slezák, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 3 (1994), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu / Együd, Karol, Zlocha, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 239-243
Zdroj: ČGS (UNM)