Listování
od 

Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie / Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil, Roubíček, V. -- In: Energetika -- Roč. 56, č. 11 (2006), s. 351-353
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého / Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil, Roubíček, V. -- In: Energetika -- Roč. 56, č. 12 (2006), s. 382-384
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů / Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil, Roubíček, V. -- In: Energetika -- Roč. 57, č. 3 (2007), s. 84-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lžícovité lilijice ze Štramberka (spodné křída, Československo)
L´enseignement de la spéléologie en République Tchéque: Historique et état actuel / Bílková, D., Bosák, Pavel, Řehák, J. -- In: Spelunca Mémoires -- Roč. 24, Actes du Symposium Enseignement de la spéléologie en Europe (2000), s. 55-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
M. HOLEČEK, J. RUBÍN, M. STŘÍDA, A. GÖTZ: The Czech Republic in Brief / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 8 (1995), s. 456-456
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
M. Suk 65 years old
M. Vavro 75 years old
Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt? / Charvátová, Ivanka -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 2 (1994), s. 115
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam? / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály / Botula, Jiří, 1959-, Samková, Radmila, 1979- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 6 (2009), s. 400-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Má smysl geofyzika v geotechnice? / Bláha, P., Müller, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- č. 3 (1998), s. 7-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Má smysl geofyzika v geotechnice? / Bláha, Pavel, Müller, Karel, 1929- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 3 (1998), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Maastrichtian and Paleocene agglutinated Foraminifera from deep troughs of the SE margin of the Bohemian massif / Holzknecht, M., Krhovský, Jan -- In: Abstracts -- s. 1
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Maastrichtian nannofossils in the material of the High Gothic paitings in Bohemia / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Maastrichtian sandstone facies of the Frýdek Formation in the Ostravice River near Baška municipality
An mabundant, but enigmatic, organic mesofossil from the Upper Cretaceous of the Czech Republic / Bergen, Pim F., van, Brain, Anthony P. R., Collinson, Margaret E., Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Palaeontographica. Abteilung B, Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Vol. 259, no. 1-6 (2001), p. 15-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických / Majer, M., Zelinka, J., Žák, Karel -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 42, - (2005), s. 16-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Machaeracanthus goujeti n. sp. (Acanthodii) from the Lower Devonian of Spain and northwest France, with special reference to spine histology / Botella, Héctor, Martínez-Pérez, Carlos, Soler-Gijón, Rodrigo -- In: Geodiversitas -- ISSN 1280-9659 -- Vol. 34, no. 4 (2012), p. 761-783
Zdroj: ČGS (UNM)
Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory / Kadlec, Jaroslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 5 (2010), s. 300-303
Zdroj: ČGS (UNM)