Listování
od 

Métallogénie de la Tchéchoslovaquie / Ilavský, Ján, Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Sci. Terre -- No. 17 (1984), p. 309-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallogenija urana čechoslovackich zapadnych Karpat
Metallogeny and structural-geological position of the base metals ore mineralization at Pukanec
Metallogeny connected with an intrusive complex of the central zone of the Štiavnica stratovolcano
Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254 / Pašava, Jan -- In: Metallogeny and Anoxic Environments, Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254 / Pašava, Jan -- In: Newsletters 3 of the IGCP Project 254 "Metalliferous black shales" -- s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254 / Pašava, Jan -- In: Newsletters 2 of the IGCP Project 254 "Metalliferous black shales" -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallogeny of the area of Tisovec
Metallogeny of the Bohemian Massif / Vaněček, Mirko -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 321-326
Zdroj: ČGS (UNM)
The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory) / Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: Metallogeny of collisional orogens focussed on the Erzgebirge and comparable metallogenic settings -- ISBN 80-7075-152-5 -- s. 61-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallogeny of the intrusive complexes of neovolcanites of Eastern Slovakia
Metallogeny of the Malé Karpaty Mts. / Andráš, Peter, Chovan, Martin, Hanas, Peter, Rojkovič, Igor -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [7]
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallogeny of the Vihorlat Mts. and its relation to volcanic structures
Metallogeny of the west Bohemian upper proterozoic / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Proceedings of the Conference on the Metallogeny of the Precambrian -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallogeny, structural, lithological and time controls of ore deposition in anoxic environments / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 26, no. 2 (1991), p. 122-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallurgical slag behaviour in extreme conditions: surface leaching and metal mobility / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Touray, Jean-Claude (2001) -- In: Industrie minerale et environnement: aspects geochimiques, hydrogeochimiques, biogeochimiques -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy, Sekce 3 - Geologie -- s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetické procesy v západočeském svrchním proterozoiku / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 233-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetický model Slanských vrchov / Divinec, Lubomír, Kotulák, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)