Listování
od 

Mössbauer study and magnetic measurement of troilite extract from Nantan iron meteorite / Čuda, J., Filip, J., Kohout, Tomáš, Mashlan, M., Medřík, I., Tuček, J., Zbořil, R. -- In: Mössbauer spectroscopy in materials science - 2012 : proceedings of the International Conference MSMS-12, Olomouc, Czech Republic, 11-15 June 2012 -- S. 145-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mössbauer study of iron in some vesuvianites / Kraczka, Janusz, Żabiński, Witold -- In: Mineralogia polonica -- ISSN 0032-6267 -- Vol. 34, no. 1 (2003), p. 37-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Mossbauer study of iron oxide modified montmorillonite / Bartoňková, H., Martinec, Petr, Mašláň, M., Pechoušek, J., Schneeweiss, Oldřich, Zbořil, R. -- In: Hyperfine Interactions -- Roč. 165, č. 1-4 (2005), s. 221-225
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mössbauer Study of Transformation of Fe Cations during Thermal Treatment of Glauconite in Air / Kašlík, J., Kovářová, E., Martinec, Petr, Mašláň, M., Ščučka, Jiří -- In: Mössbauer spectroscopy in materials science - 2012 : proceedings of the International Conference MSMS-12, Olomouc, Czech Republic, 11-15 June 2012 -- S. 169-173
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin / Raclavský, Konstantin, Zemčík, Tomáš -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 34, č. 1 (1988), s. 15-32
Zdroj: ČGS (UNM)
The most distinct Triassic rock outcrops in the Bohemian Massif
The most Early Use of Mineralogical symbols in Art at the Town Kutná Hora, Czech Republic
The most important natural conditions determining or effecting the releases of gases into mine workings
The most important project in the history of geochemistry
The most interesting mineralogical localities in Moravia and Silesia
Most Lake bank line
The most of carbon dioxide is located in carbonates
The most significant deed in the history of modern European geology
Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy / Králová, Eliška -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2001), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005 / Kostelecký, Jan, 1946-, Šnajdrová, Miluše -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 3 (155), p. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva -- In: Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období -- s. 108-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Motor Gasolines Composition and its Effect on Emission / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Pospíšil, M., Šebor, G., Vaňura, J. -- In: Ropa a uhlie -- Roč. 37, č. 1 (1995), s. 27-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Motor Gasolines Composition and its Effect on Emissions / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Pospíšil, M., Šebor, G., Vaňura, J. -- In: Proceedings 37th International Conference on Petroleum -- s. B4-1-B4-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A motorway over clayey fills of open cast coal mines / Boháč, Jan, Škopek, Jiří (2000) -- In: GeoEng2000 -- ISBN 1-58716-068-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika) / Franc, Jiří, Pauliš, Petr, Toegel, V., Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)