Listování
od 

Města v ohrožení / Cílek, Václav -- In: Psychologie dnes -- Roč. 18, č. 9 (2012), s. 30-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie / Pospíšilová, Jana, Steinführer, A., Vaishar, Antonín -- In: Národopisný věstník = Bulletin d'ethnographie -- 26 / 68/, č. 1 (2009), s. 45-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Město, pastva a oteplování / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- - (1999), s. 11-12
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Město pod Prahou / Cílek, Václav -- In: Hanťa Press -- č. 16 (1994), s. 19-25
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mestoroždenija olovjanno-voľframovych rud Modotinskoj oblasti MNR / Bruša, Pravoslav, Weber, Bohumil -- In: 27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, VolumeVI, section 12 -- s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym / Dojnikova, O. A. -- In: Geologija rudnych mestoroždenij -- ISSN 0016-7770 -- Vyp. 49, no. 1 (2007), s. 89-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Mestoroždenije kaolina Podlesi II - geochimičeskoje je izučenije syr'ja, model' mestoroždenija, sostavlennaja na evm.
Mestoroždenije oolitovych železnych rud Chrustenice (ordovik, Čechija)
Mestoroždenije W-Sn-Mo-(Bi) Boží Dar okolo g. Jachimov
Městské informační systémy a povodně / Brabec, P., René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 2 (2003), s. 6-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
"Městské legendy" na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz? / Janeček, Petr -- In: Antropowebzin -- ISSN 1801-8807 -- Roč. 1, č. jaro (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Městské podzemí / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Květen (2000), s. 20
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Metaautunit z Litic nad Orlicí / Mazuch, Jiří, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách / Kopecký, Stanislav, jr., Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 246
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis / Drábek, Milan, Erban, Vojtěch, Janoušek, Vojtěch, Vokurka, Karel, Vrána, Stanislav -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 53, č. 1 (2008), 34
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis / Drábek, Milan, Erban, Vojtěch, Janoušek, Vojtěch, Vokurka, Karel, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 53, no. 1 (2008), p. 31-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif) / Smulikowski, Witold -- In: Archiwum Mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Vol. 52, no. 2 (1999), p. 211-273
Zdroj: ČGS (UNM)
The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages / Erban, Vojtěch, Finger, Fritz, Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Mayer, Andreas, Starijas, Biljana -- In: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages / Erban, Vojtěch, Finger, Friedrich, Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Mayer, A., Starijas, Biljana -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites - the key raw material for Neolithic shoe-last celts and axes in Central Europe / Přichystal, Antonín -- In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia -- ISSN 1221-0803 -- Roč. 54, č. Spec. Iss. (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF