Listování
od 

Městské podzemí / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Květen (2000), s. 20
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Metaautunit z Litic nad Orlicí / Mazuch, Jiří, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách / Kopecký, Stanislav, jr., Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 246
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis / Drábek, Milan, Erban, Vojtěch, Janoušek, Vojtěch, Vokurka, Karel, Vrána, Stanislav -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 53, č. 1 (2008), 34
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis / Drábek, Milan, Erban, Vojtěch, Janoušek, Vojtěch, Vokurka, Karel, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 53, no. 1 (2008), p. 31-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif) / Smulikowski, Witold -- In: Archiwum Mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Vol. 52, no. 2 (1999), p. 211-273
Zdroj: ČGS (UNM)
The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages / Erban, Vojtěch, Finger, Fritz, Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Mayer, Andreas, Starijas, Biljana -- In: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages / Erban, Vojtěch, Finger, Friedrich, Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Mayer, A., Starijas, Biljana -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites - the key raw material for Neolithic shoe-last celts and axes in Central Europe / Přichystal, Antonín -- In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia -- ISSN 1221-0803 -- Roč. 54, č. Spec. Iss. (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region / Vejnar, Zdeněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 4 (1991), s. 201-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning / Kozdrój, Wiesław -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites from the Polish part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, metamorphic history and geotectonic meaning / Kozdrój, Wiesław -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites in the area of L. Kynžvart, Lazy and Prameny W. from the Mariánské Lázně metaophiolite complex and problem of Saxothuringian-Teplá-Barrandian terrane boundary / Kachlík, Václav -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome / Nowak, Izabella, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites in the Klodzko metamorphic unit (Sudetes, Poland) / Wojciechowska, Irena -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 347-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten / Hovorka, Dušan, Ilavský, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 3 (1991), s. 181-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure / Nowak, Izabella, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabasites of the Yap archipelago, western Pacific
Metabasites: origin, development, properties, classification, nomenclature and significance / Fediuk, František, 1929- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1990), s. 287-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Metabazity pestré skupiny jihočeského Moldanubika - jejich petrologie, geochemický charakter a možná petrogeneze