Listování
od 

MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec / Jašková, Vladimíra, 1959-, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 14 (2012), s. 7-36, 2 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 405-406
Zdroj: ČGS (UNM)
The Muiane pegmatit deposit in Misambique
Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy) / Bareš, Miroslav, Svoboda, Dalibor -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 173-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Mullitizacija izbrannoj gliny iz chebskogo bassejna (zapadnaja Čechija)
Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials / Hanzlík, J., Jehlička, J., Machovič, V., Šebek, O., Weishauptová, Zuzana -- In: Water Research -- ISSN 0043-1354 -- Roč. 38, č. 8 (2004), s. 2178-2184
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials / Hanzlík, Petr, Jehlička, Jan, Machovič, Vladimír, Šebek, Ondřej, Weishauptová, Zuzana -- In: Water Research -- ISSN 0043-1354 -- Roč. 38, č. 8 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Multi-electrode resistivity method and the geophysical research of medieval archaeological localities / Dohnal, J., Jáně, Z., Valenta, Jan, Vilhelm, J., Zima, L. -- In: Proceedings of the 33th International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam -- Roč. 3, č. 3 (2005), s. 43-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Multi-electrode Resistivity Method and the Geophysical Research of Medieval Archaeological Localities / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Valenta, Jan, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies -- ISSN 1571-0750 -- Roč. 3, č. 1 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Multi-level hierarchical preconditioning (An introduction) / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr -- In: Seminar on Numerical Analysis.Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra. 1, Příloha -- s. 1-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Multi-level iterative methods and the strengthened CBS inequality / Blaheta, Radim -- In: Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek -- s. 11-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit / Mazur, Stanisław -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic / Filip, Jan, Grygar, Tomáš, 1964-, Mashlan, M., Zbořil, R., Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 151 (2005), p. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes / Faryad, Shah Wali -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Multidisciplinary analysis of a slope failure at the Obří Hrad site in the Šumava Mts / Hartvich, Filip, Havlíček, D., Slabina, M., Zvelebil, J. -- In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 47-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A multidisciplinary approach combining geochemical gravity and structural data: implications for pluton emplacement and zonation / Hecht, Lutz, Vigneresse, Jean-Louis -- In: Understanding Granites: Integrating New and Classical Techniques, Geological society special publication, no. 168 -- ISBN 1-86239-058-4 -- s. 95-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Multidisciplinary study of geodynamical hazards at Machu Picchu World Herritage site, Peru / Klimeš, Jan, Viles, Heather, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic / Balogh, K., Fejfar, O., Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, Šťastný, Martin, Ulrych, Jaromír, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium. Excursion Guide,and Abstracts. Abstracts. -- s. 93
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic) / Balogh, Kadosa, Cajz, Vladimír, 1959-, Fejfar, Oldřich, 1931-, Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, 1964-, Šťastný, Martin, Ulrych, Jaromír, 1943-, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
A multiferroic material to search for the permanent electric dipole moment of the electron / Eckel, S., Goian, Veronica, Kamba, Stanislav, Knížek, Karel, Lamoreaux, S., Laufek, František, Ležaič, M., Nuzhnyy, Dmitry, Prokleška, Jan, Rushchanskii, K., Savinov, Maxim, Spaldin, N., Sushkov, A., Vaněk, Přemysl -- In: Nature Materials -- ISSN 1476-1122 -- Roč. 9, č. 8 (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)