Listování
od 

Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic) / Breiter, Karel, 1956- -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Vol. 49 (2008), p. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology / Kachlík, V., Vítková, Petra -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- Roč. 10, - (2000), s. 76-78
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology / Kachlík, Václav, Vítková, Petra -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava, 1948- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVES FROM GRANITOIDS OF THE BRNO MASSIF EXPOSED IN THE VICINITY OF BLANSKO / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava -- In: Mineralogica Polonica -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 2006, č. 28 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mafic microgranular enclaves in the Sedlčany granite (Central Bohemian Plutonic Complex)
Mafic volcanic rocks (melaphyres) in the Krkonoše Piedmont Basin - their bulk rock composition and chemistry of their rockforming minerals
Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 137-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča / Broska, Igor, Petrík, Igor -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava, 1948- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 89-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. XIII (2006), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně) / Holub, František V., Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, Kovaříková, Pavla, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov / Holub, František, 1949-, Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, 1960-, Kováříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí / Holub, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mafoc enclaves from granitoids exposed in the vicinity of Blansko
Magamtická historie z granitů derivovaných mylonitů z jižní části desenské klenby, Silezikum, Česko
Magdeburský seminář o ochraně vod Labe / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 1 (1997), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition / Beier, Claus, Hultberg, Hans, Moldan, Filip, 1964-, Wright, Richard F. -- In: Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 3, Soil acidification, Forest damages, Direct effects on vegetation, Acidification and climate change, Effect to natural ecosystems, Ecosystem experiments, Recovery from acidification, Groundwater acidification -- ISBN 0-7923-3969-X -- s. 1745-1751
Zdroj: ČGS (UNM)
MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden / Kronnäs, Veronika, Moldan, Filip, 1964- -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 153
Zdroj: ČGS (UNM)