Listování
od 

Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně) / Holub, František V., Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, Kovaříková, Pavla, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov / Holub, František, 1949-, Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, 1960-, Kováříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí / Holub, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mafoc enclaves from granitoids exposed in the vicinity of Blansko
Magamtická historie z granitů derivovaných mylonitů z jižní části desenské klenby, Silezikum, Česko
Magdeburský seminář o ochraně vod Labe / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 1 (1997), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition / Beier, Claus, Hultberg, Hans, Moldan, Filip, 1964-, Wright, Richard F. -- In: Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 3, Soil acidification, Forest damages, Direct effects on vegetation, Acidification and climate change, Effect to natural ecosystems, Ecosystem experiments, Recovery from acidification, Groundwater acidification -- ISBN 0-7923-3969-X -- s. 1745-1751
Zdroj: ČGS (UNM)
MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden / Kronnäs, Veronika, Moldan, Filip, 1964- -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 153
Zdroj: ČGS (UNM)
MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden / Bishop, K., Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Laudon, H., Rapp, L. -- In: 6th International Conference Acid Rain 2000 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden / Bishop, Kevin, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Laudon, Hjalmar, Rapp, Lars -- In: Water, Air and Soil Pollution -- ISSN 0049-6979 -- Roč. 130, č. 3 (2001), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden / Bishop, Kevin, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960-, Laudon, Hjalmar, Rapp, Lars -- In: Acid Rain 2000 - Proceedings from the 6th International Conference on Acid Deposition: looking back to the past and thinking of the future, Tsukuba, Japan, 10-16 December 2000, Volume III/III -- ISBN 0-7923-7132-1 -- s. 1301-1306
Zdroj: ČGS (UNM)
Magic of smoky quartz
Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 4 (2006), s. 198-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 4 (2006), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Magma Chamber Construction during Crustal Thickening and Subsequent Exhumation: An Example of Interplay between Magmatic and Tectonic Processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif) / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Magma chamber construction during crustal thickening and subsequent exhumation: An example of interplay between magmatic and tectonic processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif) / Schulmann, Karel, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 2002, č. 7 (2002)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Magma emplacement during exhumation of the lower- to mid-crustal orogenic root: The Jihlava syenitoid pluton, Moldanubian Unit, Bohemian Massif / Holub, František, Hrouda, František, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 28, č. 8 (2006), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magma emplacement process zone preserved in the roof of a large Cordilleran batholith, Wallowa Mountains, northeastern Oregon / Johnson, Kenneth, Schwartz, Joshua, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Journal of Volcanology and Geothermal Research -- ISSN 0377-0273 -- Roč. 227-228, č. May (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magma emplacement process zone preserved in the roof of a large Cordilleran batholith, Wallowa Mountains, northeastern Oregon / Johnson, Kenneth, Schwartz, Joshua J., Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Journal of Volcanology and Geothermal Research -- ISSN 0377-0273 -- Roč. 227, č. 5 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Magma flow and anisotropy of magnetic susceptibility in aplite dykes in the Nasavrky Plutonic Complex (Bohemian Massif) / Hrouda, F., Schulmann, Karel, Táborská, Štěpánka -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)