Listování
od 

Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria / Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa / Divinec, Ľubomír, Kotulák, Peter, Repčiak, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 361-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magmatický stoping jako významný proces vmístění variských plutonů
Magmatický vs. hydrotermální vznik fluoritů z Vlastějovic, Český masiv
Magmatický vývoj a geofyzikální záznam variské post-kolizní intruze, vmístěné v asociaci se střižnou zónou korového měřítka: Plechý pluton, Český masív.
Die magmatische Entwicklung einer mehrphasigen Zinngranitintrusion (Altenberg/Erzgebirge) / Leipe, Thomas, Seim, Rolf -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Jg. 46, Nr. 3-4 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture / Jassim, Saad Z., 1945-, Suk, Miloš, 1934-, Waldhausrová, Jarmila -- In: Geology of Iraq -- ISBN 80-7028-287-8 -- s. 212-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatism and Rift basin Evolution - UNESCO IGCP Workshop and Final Session, Liblice, Czech Republic, September, 1998 / Awdankiewicz, Marek, Gunia, Piotr -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 31, no. 2 (1998), p. 329-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatism and Rift Basin Evolution (Variant.)
Magnesite deposits and occurences in the west Carpathians, their genesis and geochemistry / Turan, Ján, Vančová, Lidia -- In: Symposium on geochemistry of endogenous and exogenous processes -- s. 282-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnesite raw materials for fume desulphurization in CSFR
Magnesium apjohnite from Chvaletice in the Železné hory Mts.
Magnetic and electric properties of the volcanic rocks of the West Carpathians / Konečný, Vlastimil, Kropáček, Vladimír, Laštovičková, Marcela, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Geofyzikální sborník -- Vol. 1984, no. 32 (1987), p. 315-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetic and geochemical constrains on alteration processes: an example from the Krudum granite body (KGB), western Bohemia / Janoušek, Vojtěch, Kratinová, Zuzana, Machek, Matěj, René, Miloš, Roxerová, Žofie, Staněk, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetic and gravity survey of amphibole-biotite body on the Uhlířský vrch, SE of Sokolov town (Karlovy Vary pluton, Slavkovský les Mts.)
Magnetic and gravity survey of amphibole-biotite diorite body on the Uhlířský vrch, SE of Sokolov town (Karlovy Vary pluton, Slavkovský les Mts.)
Magnetic and mineralogical investigation of remanent magnetization carriers in selected andesites and olivine basanites from Greece / Beňka, Jozef, Fytikas, Mich, Lipka, Jozef, Miháliková, Anna, Orlický, Oto, Tomas, Boris -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 4 (1988), p. 489-504
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetic and mössbauer properties of troilite extract from Nantan iron meteorite / Čuda, J., Kohout, Tomáš, Tuček, J., Zbořil, R. -- In: Mössbauer spectroscopy in materials science -- S. 75-75
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetic and paleomagnetic properties as consequence of alteration of rock forming minerals