Listování
od 

Magnetic susceptibility meter for planetary regolith composition studies (MSM) / Britt, D., Čuda, J., Kohout, Tomáš -- In: International Workshop on Instrumentation for Planetary Missions (IPM-2012) -- S. 1-3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech republic / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Müller, Pavel -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 54, č. 54 (2010), 31
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947-, Müller, Pavel, 1951- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 54, no. 1 (2010), p. 153-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area / Magiera, T., Strzyszcz, Z. -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 3 (1998), p. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetic susceptibility of peat-bogs as indicator of immissions in Czech and Polish parts of the Giant Mountains
Magnetic susceptibility of soils and assessment of industrial pollution: a review of case studies / Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: 10th Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy. Abstracts -- s. 125-125
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetic susceptibility of tools from Neolithic and Paleolithic periods and their mineralogical investigation
Magnetic susceptibility stratigraphic record of the Požáry Formation in the Požáry 1 Quarry near Praha-Řeporyje (Ludlow to Lochkovian; Prague Basin)
Magnetic/isotopic characteristic of the spherule-rich impact ejecta blanket from the Chicxulub crater: analog for robotic exploration of similar deposits on Mars / Kletetschka, Günther -- In: Geological Society of America : abstracts with programs -- Roč. 39, č. 5 (2007), s. 12-12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace / Hrouda, František -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická anomálie u Bzenova, JZ. od Prešova / Gnojek, Ivan -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 169-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická filtrace biologických suspenzí / Mucha, Pavel, Pechoč, Jiří -- In: Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích -- s. 88-90
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetická pole planet a jejich satelity / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 79-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická separace a filtrace / Kolář, Jan -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická síla Země / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 98-99
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj / Gregorová, Dagmar, Hrouda, František, Kohút, Milan -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 37, č. 1 (2005), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická stavba říčanského granitu, Český masiv: Záznam helikálního toku?
Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? / Chlupáčová, Marta, Janoušek, Vojtěch, Trubač, Jakub, Žák, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? / Chlupáčová, Marta, Janoušek, Vojtěch, Trubač, Jakub, Žák, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita a kontaminace lesních půd v Moravskoslezských Beskydech a jejich podhůří, Česká republika