Listování
od 

Magnetic susceptibility stratigraphic record of the Požáry Formation in the Požáry 1 Quarry near Praha-Řeporyje (Ludlow to Lochkovian; Prague Basin)
Magnetic/isotopic characteristic of the spherule-rich impact ejecta blanket from the Chicxulub crater: analog for robotic exploration of similar deposits on Mars / Kletetschka, Günther -- In: Geological Society of America : abstracts with programs -- Roč. 39, č. 5 (2007), s. 12-12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace / Hrouda, František -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická anomálie u Bzenova, JZ. od Prešova / Gnojek, Ivan -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 169-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická filtrace biologických suspenzí / Mucha, Pavel, Pechoč, Jiří -- In: Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích -- s. 88-90
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetická pole planet a jejich satelity / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 79-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická separace a filtrace / Kolář, Jan -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická síla Země / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 98-99
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj / Gregorová, Dagmar, Hrouda, František, Kohút, Milan -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 37, č. 1 (2005), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická stavba říčanského granitu, Český masiv: Záznam helikálního toku?
Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? / Chlupáčová, Marta, Janoušek, Vojtěch, Trubač, Jakub, Žák, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? / Chlupáčová, Marta, Janoušek, Vojtěch, Trubač, Jakub, Žák, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita a kontaminace lesních půd v Moravskoslezských Beskydech a jejich podhůří, Česká republika
Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát / Gregor, Tomáš -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 153-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam / Chlupáčová, Marta, Hrouda, František -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 269-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 247-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš / Kapička, Aleš, Magiera, T., Petrovský, Eduard, Strzyszcz, Z. -- In: Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- ISBN 80-86418-11-1 -- s. 94-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš / Kapička, Aleš, Magiera, Tadeusz, Petrovský, Eduard, Strzyszcz, Zygmunt -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 37, č. 1 (2000), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická vnitřní stavba sedimentárních formací Strážovských vrchů, sedimentologická a deformační interpretace