Listování
od 

Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj / Gregorová, Dagmar, Hrouda, František, Kohút, Milan -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 37, č. 1 (2005), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická stavba říčanského granitu, Český masiv: Záznam helikálního toku?
Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? / Chlupáčová, Marta, Janoušek, Vojtěch, Trubač, Jakub, Žák, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku? / Chlupáčová, Marta, Janoušek, Vojtěch, Trubač, Jakub, Žák, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita a kontaminace lesních půd v Moravskoslezských Beskydech a jejich podhůří, Česká republika
Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát / Gregor, Tomáš -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 153-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam / Chlupáčová, Marta, Hrouda, František -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 269-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 247-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš / Kapička, Aleš, Magiera, T., Petrovský, Eduard, Strzyszcz, Z. -- In: Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- ISBN 80-86418-11-1 -- s. 94-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš / Kapička, Aleš, Magiera, Tadeusz, Petrovský, Eduard, Strzyszcz, Zygmunt -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 37, č. 1 (2000), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická vnitřní stavba sedimentárních formací Strážovských vrchů, sedimentologická a deformační interpretace
Magnetická vnitřní stavba usazených hornin Malých Karpat a její tektonické implikace
Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska / Kropáček, Václav, Laštovičková, Marcela -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 245-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách / Orlický, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 45-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny / Čverčko, Jozef, Mořkovský, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 255-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 142-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy / Střeštík, Jaroslav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 249-251
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetické pole Země a kosmické počasí / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 200-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex) / Verner, Kryštof, Zavřelová, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)