Listování
od 

Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 247-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš / Kapička, Aleš, Magiera, T., Petrovský, Eduard, Strzyszcz, Z. -- In: Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- ISBN 80-86418-11-1 -- s. 94-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš / Kapička, Aleš, Magiera, Tadeusz, Petrovský, Eduard, Strzyszcz, Zygmunt -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 37, č. 1 (2000), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetická vnitřní stavba sedimentárních formací Strážovských vrchů, sedimentologická a deformační interpretace
Magnetická vnitřní stavba usazených hornin Malých Karpat a její tektonické implikace
Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska / Kropáček, Václav, Laštovičková, Marcela -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 245-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách / Orlický, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 45-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny / Čverčko, Jozef, Mořkovský, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 255-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 142-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy / Střeštík, Jaroslav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 249-251
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetické pole Země a kosmické počasí / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 200-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex) / Verner, Kryštof, Zavřelová, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex) / Hradecký, Petr, Skácelová, Zuzana, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů / Kropáček, Vladimír -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 23-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov) / Blecha, Vratislav, Gaždová, Renata, Kachlík, Václav, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 126-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) / Blecha, Vratislav, Gaždová, Renata, Kachlík, Václav, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Magnetische Strukturen in der südlichen Böhmischen Masse und ihre Bedeutung (Poster) / Heinz, Herbert -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetism and paleomagnetism of Jurassic-Cretaceous limestones in the Western Carpathians: Application to magnetostratigraphy and palaeogeography / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Krsová, M. -- In: Palaeomagnetism in the Mediterranean Region. Abstract volume of an international two-day meeting -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Parés, J. M., Pruner, Petr -- In: European Geophysical Society Journal -- Roč. 12, - (1994), s. 117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ