Listování
od 

Magnetické pole Země a kosmické počasí / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 200-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex) / Verner, Kryštof, Zavřelová, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex) / Hradecký, Petr, Skácelová, Zuzana, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů / Kropáček, Vladimír -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 23-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov) / Blecha, Vratislav, Gaždová, Renata, Kachlík, Václav, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 126-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) / Blecha, Vratislav, Gaždová, Renata, Kachlík, Václav, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Magnetische Strukturen in der südlichen Böhmischen Masse und ihre Bedeutung (Poster) / Heinz, Herbert -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetism and paleomagnetism of Jurassic-Cretaceous limestones in the Western Carpathians: Application to magnetostratigraphy and palaeogeography / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Krsová, M. -- In: Palaeomagnetism in the Mediterranean Region. Abstract volume of an international two-day meeting -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Parés, J. M., Pruner, Petr -- In: European Geophysical Society Journal -- Roč. 12, - (1994), s. 117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports / Čápová, Jitka, Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Parés, M. J., Pruner, Petr -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 51-66
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports / Čápová, Jitka, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Parés, Josep M., Pruner, Petr -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 51-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite / Jansa, Jiří, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Novák, František, Pruner, Petr -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 3 (1992), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí / Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 240-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 123-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite - a mysterious stone
Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts. / Gregor, Tomáš, Uher, Pavel -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [57]
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids / Gregor, Tomáš -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 443-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite and its position in parageneses of hydrothermal veins of the Příbram ore region (Central Bohemia)
The magnetite deposits near Kutná Hora