Listování
od 

Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) / Blecha, Vratislav, Gaždová, Renata, Kachlík, Václav, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Magnetische Strukturen in der südlichen Böhmischen Masse und ihre Bedeutung (Poster) / Heinz, Herbert -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetism and paleomagnetism of Jurassic-Cretaceous limestones in the Western Carpathians: Application to magnetostratigraphy and palaeogeography / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Krsová, M. -- In: Palaeomagnetism in the Mediterranean Region. Abstract volume of an international two-day meeting -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Parés, J. M., Pruner, Petr -- In: European Geophysical Society Journal -- Roč. 12, - (1994), s. 117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports / Čápová, Jitka, Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Parés, M. J., Pruner, Petr -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 51-66
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports / Čápová, Jitka, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Parés, Josep M., Pruner, Petr -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 51-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite / Jansa, Jiří, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Novák, František, Pruner, Petr -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 3 (1992), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí / Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 240-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 123-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite - a mysterious stone
Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts. / Gregor, Tomáš, Uher, Pavel -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [57]
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids / Gregor, Tomáš -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 443-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite and its position in parageneses of hydrothermal veins of the Příbram ore region (Central Bohemia)
The magnetite deposits near Kutná Hora
Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians) / Andráš, Peter, Gregor, Tomáš, Rajnoha, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 4 (1991), s. 223-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite mineralization in the varied group of the Moravian Moldanubicum near Čáslavice, SW of Třebíč
Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno massif
Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno Massif, Czech Republic
Magnetite mineralization to the west of Štíty