Listování
od 

Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite / Jansa, Jiří, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Novák, František, Pruner, Petr -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 3 (1992), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí / Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 240-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 123-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite - a mysterious stone
Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts. / Gregor, Tomáš, Uher, Pavel -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [57]
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids / Gregor, Tomáš -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 443-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite and its position in parageneses of hydrothermal veins of the Příbram ore region (Central Bohemia)
The magnetite deposits near Kutná Hora
Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians) / Andráš, Peter, Gregor, Tomáš, Rajnoha, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 4 (1991), s. 223-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetite mineralization in the varied group of the Moravian Moldanubicum near Čáslavice, SW of Třebíč
Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno massif
Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno Massif, Czech Republic
Magnetite mineralization to the west of Štíty
The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications / Losos, Zdeněk, 1962-, Mücke, Arno -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 3-4 (2007), p. 227-266
Zdroj: ČGS (UNM)
The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications / Losos, Zdeněk, Mucke, Arno -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52/2007, č. 3-4 (2007), 43
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 95-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory / Ebermann, Tomáš -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje / Abraham, Miloš, Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 201
Zdroj: ČGS (UNM)