Listování
od 

Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events / Catto, Norm, Chlachula, Jiří, Evans, Michael E., Nývlt, Daniel, 1976-, Rutter, Nat W. -- In: Geology -- ISSN 0091-7613 -- Vol. 31, no. 6 (2003), p. 537-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetoclimatology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events / Catto, N., Chlachula, Jiří, Evans, M.E., Nývlt, Daniel, Rutter, N.W. -- In: Geology -- ISSN 0091-7613 -- Roč. 31, č. 6 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetocrystalline anisotropy of rocks and massive ores: a mathematical model study and its fabric implications / Hrouda, František -- In: Journal of structural geology -- ISSN 0191-8141 -- Vol. 2, no. 4 (1980), p. 459-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetometric evidence to the Sedlice ultramafic body
Magnetometric method as a tool of measuring pollution of forest soils by heavy metals - example of the Orlické hory Mts / Fialová, Hana, Kacálek, D., Kapička, Aleš, Semelová, V. -- In: Lesnícky časopis -- Roč. 55, č. 4 (2009), s. 385-393
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Magnetometric tracing of the nelithic double-ring enclosure at Lochenice (Bohemia) / Marek, František -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1988), s. 27-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetometrické měření v severní části mariánsko-lázeňského komplexu / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetometrické vysledování neolitického kruhového dvojhrazení v Lochenicích
Magnetomineralogy and magnetic properties of Murchison meteorite - from the remagnetised fusion crust to the primary magnetic record of the meteorite interior / Kletetschka, G., Kobr, M., Kohout, Tomáš, Pruner, Petr, Wasilewski, P. J. -- In: Impacts: A geological and astronomical perspective.Abstract Book -- s. 39
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetomineralogy as a tool for determination of the meteorite weathering / Kletetschka, Gunther, Kohout, Tomáš, Wasilewski, P. J.. -- In: EOS, Fall Meeting Supplement -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 54, no. 1 (2010), p. 95-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic) / Chlupáčová, Marta, Hrouda, František, Nižňanský, Daniel, Procházka, Václav, Rajlich, Petr, Uher, Pavel -- In: Studia Geophysica et Geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 54, č. 1 (2010), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne / Bella, Pavel, 1962-, Bosák, Pavel, 1951-, Hercman, Helena, Hochmuth, Zdenko, 1950-, Pruner, Petr -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 45 (2007), s. 15-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory) / Cajz, Vladimír, Chadima, Martin, Pruner, Petr, Rapprich, Vladislav, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory) / Cajz, Vladimír, Chadima, Martin, Pruner, Petr, Rapprich, V., Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 22. zasedání Evropských geoparků : 18.-21.9.2008 ; Seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : 6.-8.10.2008 -- S. 55-58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory) / Cajz, Vladimír, 1959-, Chadima, Martin, Pruner, Petr, Rapprich, Vladislav, 1979-, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni / Bosák, Pavel, Kadlec, Jaroslav, Man, Otakar, Novotný, L., Pruner, Petr, Tulis, J. -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings -- s. 50-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater / Chadima, Martin, Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 15-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetostratigraphic and calpionellid biostratigraphic scales correlation in the Jurassic/Cretaceous boundary strata / Houša, Václav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 29, 4-5 (1997), s. 296
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magnetostratigraphic and calpionellid biostratigraphic scales correlation in the Jurassic/Cretaceous boundary strata / Houša, Václav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 296
Zdroj: ČGS (UNM)