Listování
od 

Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu / Ondruš, P., Pažout, R., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 248-250
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu / Ondruš, Petr, Pažout, Richard, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 248-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika) / Sejkora, Jiří, 1968-, Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru / Ondruš, Petr, Pažout, R., Šrein, V. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2000, č. 8 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru / Ondruš, P., Pažout, R., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 218-221
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru / Ondruš, Petr, Pažout, Richard, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 218-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách / Laufek, František, Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách / Laufek, František, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram / Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 92-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací / Horecký, Jakub, Krám, Pavel, Rucki, Jan, Stuchlík, Evžen -- In: Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti -- ISBN 80-239-7257-X -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov) / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pipík, Radovan, Pišút, Peter, Procházka, Juraj -- In: 12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku / Otop, Irena -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace / Holub, František V., Kotrlý, Marek, Malíková, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 25-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá povodí jako trvalý zdroj informací / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 96-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru / Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 8, č. 2 (1984), s. 37-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk) / Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 2 (1986), s. 3-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 457-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Malachite speleothems in the Zbrašov aragonite caves, Hranice Karst
Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras / Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 98, č. 1 (2013), s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Malacofauna of Late Quaternary loess-like deposits in the Polish Carpathians / Alexandrowicz, Stefan Witold -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Roč. 38, č. 1-4 (1988), s. 85-106
Zdroj: ČGS (UNM)