Listování
od 

Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov) / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pipík, Radovan, Pišút, Peter, Procházka, Juraj -- In: 12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku / Otop, Irena -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace / Holub, František V., Kotrlý, Marek, Malíková, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 25-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá povodí jako trvalý zdroj informací / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 96-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru / Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 8, č. 2 (1984), s. 37-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk) / Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 2 (1986), s. 3-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 457-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Malachite speleothems in the Zbrašov aragonite caves, Hranice Karst
Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras / Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 98, č. 1 (2013), s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Malacofauna of Late Quaternary loess-like deposits in the Polish Carpathians / Alexandrowicz, Stefan Witold -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Roč. 38, č. 1-4 (1988), s. 85-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Malacofauna of the Moravian Karst in the light of fossil evidence
Malacofauna of the phytogeographical district of the Plánický hřeben Ridge (SW Bohemia, Czech Republic) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov -- s. 160
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 54, č. 1 (2006), s. 4-4
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malacological characteristics of the Bílé Karpaty Mts
Malacological investigation of calcareous sediments from the period of Upper Pleistocene-Holocene
Malacological investigation of supporting profiles of the Quaternary climatic cycle
Malacological records from sandstone rock-shelters and the problem of Late Prehistoric landscape degradation in wider aspects
Malacostratigrahic investigation of Quaternary scree deposits
Malacostratigraphic investigation of selected Quaternary profiles in Bohemia, Moravia and Slovakia
Malacostratigraphic investigation of tufa deposits in the Bílé Karpaty Mts.