Listování
od 

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Malakostratigrafie holocenního pěnovce na Babině u Hradiště pod Vrátnom (jihozápadní Slovensko) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 259-262
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) / Ložek, Vojen -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 29, - (2009), s. 29-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti / Ložek, Vojen -- In: Zlatý kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 22-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti / Ložek, Vojen -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 22-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 79-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 263-265
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakostratigrafie pěnovcového ložiska v údolí Švarcavy
Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 104-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, - (2008), s. 104-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 219-222
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 9 (1998), s. 274-276
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 9 (1998), s. 274-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Malcov beds in Magura nappe near Nowy Targ, outer Carpathians, Poland / Cieszkowski, Marek, Olszewska, Barbara -- In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego -- Vol. 56, no. 1-2 (1986), p. 53-71
Zdroj: ČGS (UNM)
The male figurine from Chabařovice.
Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola / Boehmer, Miloslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé Karpaty - súčasť prechodného segmentu medzi Karpatami a Alpami; významné tektonické okno Alpíd
The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides / Maheľ, Michal -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 19, no. 1 (1987), p. 1-27
Zdroj: ČGS (UNM)
The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism / Cambel, Bohuslav, 1919-2006, Miklóš, Jaroslav, Veselský, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 33, no. 6 (1982), p. 697-728
Zdroj: ČGS (UNM)