Listování
od 

Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 9 (1998), s. 274-276
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 9 (1998), s. 274-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Malcov beds in Magura nappe near Nowy Targ, outer Carpathians, Poland / Cieszkowski, Marek, Olszewska, Barbara -- In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego -- Vol. 56, no. 1-2 (1986), p. 53-71
Zdroj: ČGS (UNM)
The male figurine from Chabařovice.
Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola / Boehmer, Miloslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé Karpaty - súčasť prechodného segmentu medzi Karpatami a Alpami; významné tektonické okno Alpíd
The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides / Maheľ, Michal -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 19, no. 1 (1987), p. 1-27
Zdroj: ČGS (UNM)
The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism / Cambel, Bohuslav, 1919-2006, Miklóš, Jaroslav, Veselský, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 33, no. 6 (1982), p. 697-728
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk / Hlavinková, Pavlína, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Lacina, Jan, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Škrabalová, Jitka, Trávníček, Bohumír, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí -- s. 42-52
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Malé obce v evropském kontextu / Vaishar, Antonín -- In: Veřejná správa -- Roč. 9, č. 22 (1998), s. 29-30
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Malé Pieniny / Vítek, Jan -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 9 (1989), s. 430
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku / Jirásek, Václav, 1943- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek / Vrána, Karel, 1941- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis / Fojt, Bohuslav, 1929-, Mücke, Arno, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Vol. 66, no. 2 (2006), p. 109-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé výchozy s velkým významem / Hájek, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Maletín and Mladějov sandstones of the Holy Trinity Column in Olomouc (Moravia)
Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc) / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 158-161, Příl. XII
Zdroj: ČGS (UNM)
Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal -- In: paleontologie -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 83, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Malformovaní agnostidi ze střednokambrického jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve, Česká republika