Listování
od 

Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers / Vrána, Stanislav -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. 4 (2011), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report / Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 76, no. 1-2 (1991), s. 279-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy) / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 102-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganite from the Vrančice-Radětice polymetallic district (the Příbram ore zone, central Bohemia)
Manganmineralisation im Liegenden der Kreide aus der Umgebung von Hamr u České Lípy
Manganoan armacolite and pseudorutile from uranium-bearing sediments of the Cretaceous North Bohemian Basin near Stráž pod Ralskem
Manganoan ilmenite from pyrope-bearing gravels of České středohoří Mts. (north Bohemia)
Manganová ložiska v černých silicitech z pohoří Bistritei, východní Karpaty (Rumunsko): Petrografie, vznik a metamorfní vývoj.
Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy / Vavřín, Ivan -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Č. 15 (1986), s. 165-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách / Bufka, Aleš, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 100-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganová ruda v Jihoafrické republice (JAR) / Svoboda, Jan -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 5/6 (1991), s. 95-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganová ruda z Krasonic u Želetavy / Křivánková, Bohumila, Křížek, Karel, Stránský, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko) / Výmola, Jan, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem / Kühn, Petr, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of Climate on the Earth Surface at the End of Holocene / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Proceeding of Workshop -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 275
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of endogenous mineralization in the Vihorlat Mts. area / Bacsó, Zoltán -- In: Symposium on geochemistry of endogenous and exogenous processes -- s. 156-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of manganese mineralization in Liassic bituminous carbonates of the Branisko Mts. / Molák, Bohumil, Polák, Milan, Širáňová, Viera -- In: Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of the 1992-1996 climate anomaly in discharge relations of the Liz catchment
Manifestations and causes of meromixis in lakes resulting from mineral extraction in Czechia