Listování
od 

Manganová ruda z Krasonic u Želetavy / Křivánková, Bohumila, Křížek, Karel, Stránský, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko) / Výmola, Jan, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem / Kühn, Petr, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of Climate on the Earth Surface at the End of Holocene / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Proceeding of Workshop -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 275
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of endogenous mineralization in the Vihorlat Mts. area / Bacsó, Zoltán -- In: Symposium on geochemistry of endogenous and exogenous processes -- s. 156-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of manganese mineralization in Liassic bituminous carbonates of the Branisko Mts. / Molák, Bohumil, Polák, Milan, Širáňová, Viera -- In: Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestation of the 1992-1996 climate anomaly in discharge relations of the Liz catchment
Manifestations and causes of meromixis in lakes resulting from mineral extraction in Czechia
Manifestations of hydrothermal mineralization of the Sázava deepseated fault at the boundary of the Strážek Moldanubicum and the Třebíč Massif
Manifestations of skarn mineralization in the eastern part of the Spišso-Gemerské Rudohorie Mts. / Faryad, Shah Wali, Peterec, Dušan -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 1 (1987), p. 111-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Manifestations of the Muráň-Divín fault zone in the Ipeľ water plant adit, the veporide crystalline (west Carpathians)
Manitouscolex, a new palaeoscolecidan genus from the Lower Ordovician of Colorado / Kraft, Petr, Lehnert, Oliver -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 80, no. 2 (2006), p. 386-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Manitouscolex, a new palaeoscolecidan genus from the Lower Ordovician of Colorado / Kraft, Petr, Lehnert, Oliver -- In: Journal of Paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 80, č. 2 (2006), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The manner of preservation of the Lower Campanian baculites from locality Temir river (North-West Kazakhstan) / Košťák, Martin, 1971-, Najdin, Dmitrij Pavlovič -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998), p. 193-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov / Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 267-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Manometry as a method of determining carbonate content
Mantle and crustal xenoliths from the quaternary volcano Železná Hůrka, Western Eger Rift / Dulski, P., Kämpf, Horst, Seifert, Wolfgang -- In: Magmatism and rift basin evolution: excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-274-2 -- s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Mantle fabric of western Bohemian Massif (central Europe) constrained by 3D seismic P and S anisotropy / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava, Vecsey, Luděk -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 462, č. 1-4 (2008), s. 149-163
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mantle lithosphere control of crustal tectonics and magmatism of the western Ohře (Eger) Rift / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 55, č. 3 (2010), s. 171-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ