Listování
od 

Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice / Barnet, Ivan, Bláha, Vladimír, Holák, Jan, Karenová, Jana, Mikšová, Jitka, Procházka, Josef, Tomas, Robert -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice / Barnet, Ivan, 1955-, Bláha, Vladimír, Holák, Jan, Karenová, Jana, Mikšová, Jitka, Procházka, Josef, Tomas, Robert, 1971- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 145-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski / Cymerman, Zbigniew -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 62, č. 6 (2014), s. 295-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu / Hrašna, Miroslav, Kováčiková, Mária, Vojtaško, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 433-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Marble and with it connected hydrogeological structure near Senorády
Marble from Hasištejn, the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
Marbles, calc-silicate rocks and skarns of the Moldanubian Unit (Bohemian Massif, Czechoslovakia) : Carbon and oxygen isotope and fluid inclusion constraints on their formation conditions / Sztacho, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 2/3 -- s. 605
Zdroj: ČGS (UNM)
Marbles enclosed in amphibolites of the Brno massif at Želešice (southern Moravia)
Marbles in the metadiorite subzone of the Brno Massif
Marbles in the south-eastern margin of the Bohemian Massif : review
Marbles of carbonatite character from the Moldanubic varied group at Bližná, Czechoslovakia / Drábek, Milan, 1946-, Drábková, Eva, Šarbach, Michal, Veselovský, František, 1948- -- In: Proceedings of the first seminar on carbonatites and alkaline rocks of the Bohemian Massif and ambient regions -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Marbles of the western part of the Strážek Moldanubicum between Polná and Chotěboř
Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 47, no. 3-4 (2002), p. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Marcasite oxidation in low-temperature acidic (pH 3.0) solutions: Mechanism and rate laws / Nesbitt, H. W., Pratt, A. R., Rinker, M. J. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 82, no. 9-10 (1997), p. 900-912
Zdroj: ČGS (UNM)
Mare basalts from the Luna 16 regolith / Cimbálníková, Alena, 1932-, Palivcová, Marie, 1918-, Šťastný, Martin -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1982, no. 1-2 (1983), p. 101-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Margancevyje sklopenija i ich otnošenije k železomargancevym konkrecijam / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Inform. Bull. -- No. 1-2 (1987), s. 1-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Margarite and secondary corundum in andalusite pegmatite near Benešov nad Černou: implications for paragenetic position of corundum in andalusite pegmatites of the Moldanubian Zone
Margin of the Scandinavian glaciation in the Moravian Gate