Listování
od 

Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu / Hrašna, Miroslav, Kováčiková, Mária, Vojtaško, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 433-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Marble and with it connected hydrogeological structure near Senorády
Marble from Hasištejn, the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
Marbles, calc-silicate rocks and skarns of the Moldanubian Unit (Bohemian Massif, Czechoslovakia) : Carbon and oxygen isotope and fluid inclusion constraints on their formation conditions / Sztacho, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 2/3 -- s. 605
Zdroj: ČGS (UNM)
Marbles enclosed in amphibolites of the Brno massif at Želešice (southern Moravia)
Marbles in the metadiorite subzone of the Brno Massif
Marbles in the south-eastern margin of the Bohemian Massif : review
Marbles of carbonatite character from the Moldanubic varied group at Bližná, Czechoslovakia / Drábek, Milan, 1946-, Drábková, Eva, Šarbach, Michal, Veselovský, František, 1948- -- In: Proceedings of the first seminar on carbonatites and alkaline rocks of the Bohemian Massif and ambient regions -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Marbles of the western part of the Strážek Moldanubicum between Polná and Chotěboř
Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 47, no. 3-4 (2002), p. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Marcasite oxidation in low-temperature acidic (pH 3.0) solutions: Mechanism and rate laws / Nesbitt, H. W., Pratt, A. R., Rinker, M. J. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 82, no. 9-10 (1997), p. 900-912
Zdroj: ČGS (UNM)
Mare basalts from the Luna 16 regolith / Cimbálníková, Alena, 1932-, Palivcová, Marie, 1918-, Šťastný, Martin -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1982, no. 1-2 (1983), p. 101-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Margancevyje sklopenija i ich otnošenije k železomargancevym konkrecijam / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Inform. Bull. -- No. 1-2 (1987), s. 1-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Margarite and secondary corundum in andalusite pegmatite near Benešov nad Černou: implications for paragenetic position of corundum in andalusite pegmatites of the Moldanubian Zone
Margin of the Scandinavian glaciation in the Moravian Gate
Marginal facies of the Bohemian Upper Cretaceous (Palynological study) / Pacltová, Blanka -- In: Proceedings of the symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Marginal regions and the state border / Klímová, Alžběta, Zapletalová, Jana -- In: Geographica Slovenica -- Roč. 31, - (1999), s. 117-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Marginal regions in Moravia: trasformation of the social and economic system and its consequences / Vaishar, Antonín -- In: Nove možnosti za podeželje -- ISBN 961-90443-1-2 -- s. 102-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG