Listování
od 

Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Margarite and secondary corundum in andalusite pegmatite near Benešov nad Černou: implications for paragenetic position of corundum in andalusite pegmatites of the Moldanubian Zone
Margin of the Scandinavian glaciation in the Moravian Gate
Marginal facies of the Bohemian Upper Cretaceous (Palynological study) / Pacltová, Blanka -- In: Proceedings of the symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Marginal regions and the state border / Klímová, Alžběta, Zapletalová, Jana -- In: Geographica Slovenica -- Roč. 31, - (1999), s. 117-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Marginal regions in Moravia: trasformation of the social and economic system and its consequences / Vaishar, Antonín -- In: Nove možnosti za podeželje -- ISBN 961-90443-1-2 -- s. 102-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Marginal sediments of the Carpathian Foredeep in the map sheets 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
Marginal sediments of the Carpathian Foredeep in the map sheets 1 : 25 000 Blansko and Tišnov
Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Problémy periferních oblastí -- s. 167-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Marhoumarcrinus legrandi, gen. et sp. n., (Crinoidea, Camerata) from Upper Silurian - lowermost Devonian of Algeria / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B -- Vol. 43, no. 1 (1987), p. 1-14, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Marhoumarcrinus legrandi, gen. et sp. n., (Crinoidea, Camerata) ze svrchního siluru - spodního devonu Alžírska
Mariánská Hora - terciérní fonolitový lakolit v severních Čechách: geologická, petrologická a mineralogická charakteristika
Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry / Štědrá, Veronika -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway / Crowley, Q.C., Floyd, P. A., Holland, G. J., Kachlík, V., Štědrá, Veronika, Winchester, J.W. (2002) -- In: Palaeozoic Amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 201 (2001), p. 177-195
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway / Crowley, Quentin, Floyd, Peter, Kachlík, Václav, Štědrá, Veronika, Winchester, John (2002) -- In: Palaeozoic amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- ISBN 80-86561-2 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Mariánské Lázně eclogites: comparison and contrasts with high-pressure rocks of neighbouring units / O'Brien Bayreuth, P. J. -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia / Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 41, 1-2 (1996), s. 15-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ