Listování
od 

Martensitic Transformation in Co-Based Ferromagnetic Shape Memory Alloy / Drahokoupil, Jan, Heczko, O., Jarošová, M., Jurek, Karel, Kopeček, Jaromír, Laufek, František, Molnár, P., Sedláková-Ignácová, S., Yokaichiya, F. -- In: Acta Physica Polonica A -- ISSN 0587-4246 -- Roč. 122, č. 3 (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Martian magnetic anomalies in light of fundamental properties of magnetic minerals / Acuna, M. H., Connerney, J. E. P., Kletetschka, Günther, Ness, N. F., Wasilewski, P. J. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. Abstract Number 04432
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Martin Chovan / Majzlan, Juraj -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 4 (2007), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments / Horáček, I., Ložek, Vojen -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 26, - (2006), s. 61-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments / Horáček, Ivan, 1952-, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Vol. 26 (2006), p. 61-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Mass balance characteristic of a small mountain catchment
Mass balance of contact metamorphism of the White Carpathians pelitic sediments
The mass balance of heavy metals and radiogenic elements in the Svratka river basin
Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year / Brzáková, Martina, Hejzlar, Josef, Kaňa, Jiří, 1977-, Kopáček, Jiří, 1956-, Porcal, Petr, Vrba, Jaroslav -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Vol. 9 (2003), p. 33-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Mass balances in Prague solid aerosols as measured by pixe / Král, Jaroslav, Potoček, Václav, Voltr, Josef -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 238-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Mass extinctions destroying and creating
Mass movements formation and risk in the Jizera valley east of Semily town
Mass tranfer of ion-exchanging pollutants in ground water. Modelling by the finite differences method / Landa, Ivan, Sovadina, Ladislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 535-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Mass Transfer of Ion-Exchanging Pollutants in Groundwater / Landa, Ivan, Sovadina, Ladislav -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3 -- s. 503
Zdroj: ČGS (UNM)
Le massif rocheux comme milieu poreux: perméabilité au gaz sous état triaxial de contraintes
Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia / Derco, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 51-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Matečné horniny arménských diamantů / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 328
Zdroj: ČGS (UNM)
Matej Bel a jaskyne na Slovensku / Prikryl, Lubomír Viliam -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 22 (1984), s. 5-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Matej Bel and caves in Slovakia
Matematická geologie a hornická Příbram / Němec, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 266-267
Zdroj: ČGS (UNM)