Listování
od 

Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů / Blaheta, Radim, Kohut, Roman, Šňupárek, Richard -- In: Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- s. 67-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice / Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 273-282
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků / Červený, Vlastislav, 1932-, Pšenčík, Ivan -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 31-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů / Kloss, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 206-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování svorníkové výztuže / Malík, Josef, Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 27, č. 3 (1996), s. 15-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě / Beneš, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 3 (1986), s. 57-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky / Kafková, Dagmar, Růžička, Martin -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 10 (1999), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení / Blaheta, Radim, 1951-, Dostál, Zdeněk, Kohut, Roman, Slíva, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 261-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování v hornické geomechanice / Rakowski, Zikmund -- In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc -- s. 83-86
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modelování v hydrogeologii / Landa, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 221
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality / Blažková, Šárka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 3 (2001), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu / Sochor, Tomáš -- In: Inženýrská mechanika 95. 2 -- s. 475-480
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch / Hájek, A., Hortvík, Karel -- In: Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference -- s. 25-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modelování vrstevnatého prostředí / Drbohlav, Karel, Němec, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 523-526
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná / Hortvík, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek -- s. 1-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modelování vývoje reliéfu
Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov / Bošácky, Pavol, Kaločaj, Pavol -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 79-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden / Bošácky, Pavol, Kaločaj, Pavol -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 283-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů / Horyl, P., Schellong, L., Šňupárek, Richard, Zeman, Vladislav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 55, č. 1 (2007), s. 16-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací / Beneš, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 1 (1989), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)