Listování
od 

Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu / Janatka, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1986, č. 4 (1988), s. 391-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematicko-statistická analýza strukturně-tektonických dat / Doležalová, Jarmila -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany / Bartoš, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1997), s. 40-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh / Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvláštní číslo (1986), s. 199-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice / Bezvoda, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1984, č. 3 (1985), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 285-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku / Myslil, Vlastimil, Staněk, Rudolf, Tylčer, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematický model proudění v důlní větrní síti / Chrobáček, Karel, Michalec, Zdeněk, Taufer, Antonín -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 195-197
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl / Doležalová, Jarmila -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 325-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematický model vzniku tektitů
Matematičeskije svojstva georeľjefa s aspektov geometričeskich form i jego modelirovanije approksimirujuščimi funkcijami dvuch premennych
Matematičeskoje modelirovanije morfologičeskich processov v rečnom rusle i pojme
Matematičeskoje modelirovanije razvitija reľjefa / Červinka, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vyp. 23, no. 2 (1988), s. 53-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematičeskoje vyraženije formy nabljudajemych impuľsov v sejsmičeskoj razvedke
Matematik Jindřich Nečas / Hlaváček, Ivan, John, O., Kufner, Alois, Málek, Josef, Nečasová, Šárka, Stará, J., Šverák, V. -- In: Pokroky matematiky, fyziky & astronomie -- Roč. 49, č. 4 (2004), s. 302-317
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Matematika jako nástroj poznávání přírody / Čeleda, Jiří -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 27, č. 7 (1982), s. 465-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Material Abrasive Water Jet Cutting Investigation by Means Accompanying Physical Phenomena / Cárach, J., Gánovská, B., Hloch, Sergej, Kinik, D., Lehocká, D. -- In: TEAM 2013. Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society -- S. 274-278
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Material and energetic utilization of waste
Material characteristics of age and processes of the earth crust formation in the Arab-Nubian Massif
Material comparison of the Mohelnice Formation (the Mírov development of Palaeozoic) and the Moravian-Silesian Culm