Listování
od 

Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice / Bezvoda, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1984, č. 3 (1985), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 285-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku / Myslil, Vlastimil, Staněk, Rudolf, Tylčer, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematický model proudění v důlní větrní síti / Chrobáček, Karel, Michalec, Zdeněk, Taufer, Antonín -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 195-197
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl / Doležalová, Jarmila -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 325-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematický model vzniku tektitů
Matematičeskije svojstva georeľjefa s aspektov geometričeskich form i jego modelirovanije approksimirujuščimi funkcijami dvuch premennych
Matematičeskoje modelirovanije morfologičeskich processov v rečnom rusle i pojme
Matematičeskoje modelirovanije razvitija reľjefa / Červinka, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vyp. 23, no. 2 (1988), s. 53-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Matematičeskoje vyraženije formy nabljudajemych impuľsov v sejsmičeskoj razvedke
Matematik Jindřich Nečas / Hlaváček, Ivan, John, O., Kufner, Alois, Málek, Josef, Nečasová, Šárka, Stará, J., Šverák, V. -- In: Pokroky matematiky, fyziky & astronomie -- Roč. 49, č. 4 (2004), s. 302-317
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Matematika jako nástroj poznávání přírody / Čeleda, Jiří -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 27, č. 7 (1982), s. 465-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Material Abrasive Water Jet Cutting Investigation by Means Accompanying Physical Phenomena / Cárach, J., Gánovská, B., Hloch, Sergej, Kinik, D., Lehocká, D. -- In: TEAM 2013. Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society -- S. 274-278
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Material and energetic utilization of waste
Material characteristics of age and processes of the earth crust formation in the Arab-Nubian Massif
Material comparison of the Mohelnice Formation (the Mírov development of Palaeozoic) and the Moravian-Silesian Culm
Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif / Otava, Jiří, 1950- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Material properties of tailings of open-pit mines using coupled modelling / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Numerical methods in geotechnical engineering NUMGE 2002 -- s. 273-278
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Material research of selected Gandharan reliefs deposited at the Náprstek museum of Asian, African and American Cultures, Prague, Czech Republic / Chvátal, Marek, Přikryl, Richard -- In: Annals of the Náprstek Museum -- ISSN 0231-844X -- Roč. 2001, č. 22 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Material research of selected Gandharan reliefs deposited at the National Gallery, Prague, Czech Republic / Chvátal, Marek, Přikryl, Richard -- In: Annals of the Náprstek museum -- ISSN 0231-844X -- Roč. 24 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF