Listování
od 

Mathematical simulation of nitrate transport / Banský, Vladimír, Gazda, Stanislav, Kovářík, Karel, Lamoš, Dušan -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(3) -- s. 79-90
Zdroj: ČGS (UNM)
A mathematical simulation of surface subsidence due to mining and its forecast at Rožná deposit
Mathematical statistical methods applied in classifying basic hydrogeochemical types and identifying of mine waters in the Ostrava-Karviná coal district
Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts / Gruntorád, Jan, jr., Rudová, Andrea, Stehlík, Eduard -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- č. 3 (1989), s. 285-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks / Machek, Pavel, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 46 (1994), p. 125-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Mathematische Modellierung der Umlagerungen von Gebirgsspannungen in Einflussbereich tektonischer Störungen und ihre Anwendung für die Abschätzung der Stabilität von Untertagebauwerken / Konečný, Petr -- In: 45. Geomechanik-Kolloquium 1996. Kurzfassungen der Vorträge -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mathematisches Modell für die Bildung von Tektiten
Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin / Vilhelm, Jan -- In: Technical Computing Prague 2005 -- ISBN 80-7080-577-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
A MATLAB code for counting the moiré interference fringes recorded by the optical-mechanical crack gauge TM-71 / Blahůt, Jan, Marti, X., Rowberry, Matthew David -- In: Computers and Geosciences -- Roč. 52, MAR (2013), s. 164-167
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Matlab in Parallel / Jakl, Ondřej, Musil, Tomáš -- In: Moderní matematické metody v inženýrství -- S. 100-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Matrix algorithm for foci localisation of loaded rock samples
Matrix effects in PIXE analysis of aerosols and ashes / Havránek, Vladimír, Horáková, Jitka, Kučera, Jan, Schwarz, J., Smolík, J., Sýkorová, Ivana, Voseček, Václav -- In: Biological Trace Element Research -- 71/72, - (1999), s. 431-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The matrix porosity and related properties of a leucocratic granite from the Krudum Massif, West Bohemia / Brož, Milan, Najser, J., Novák, P., Nováková, Lucie, Sosna, K. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 521-540
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Matrix pseudospectral method for elastic tides modeling of planetary bodies / Hanyk, Ladislav, 1967-, Matyska, Ctirad, Zábranová, Eliška -- In: Mission and passion: science -- ISBN 978-80-254-5018-5 -- s. 243-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Matter of interest on calcite
Maturation of loess treated with variable lime admixture: Pore space textural evolution and related phase changes / Boháč, Jan, Metelková, Zdeňka, Přikryl, Richard, Sedlářová, Ivona -- In: Applied Clay Science -- ISSN 0169-1317 -- Roč. 61, č. JUNE (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mature cave systems in salt and their evolution under sea-level oscillations and salt diapir uplif (Persian gulf, Iran) / Bosák, Pavel, Bruthans, J., Filippi, Michal, Zare, M. -- In: Sixth International Conference on Geomorphology - Geomorphology in regions of environmental contrasts : Abstract volume -- s. 422-422
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor / Engel, Zbyněk, 1972-, Traczyk, Andrzej -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 141-151
Zdroj: ČGS (UNM)
The maximum daily precipitation in the Giant Mountains in the second half of 20th century
The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, Geodynamical Hazard Associated with Large Dams. Sbírka abstrakt -- s. 39
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH