Listování
od 

Maturation of loess treated with variable lime admixture: Pore space textural evolution and related phase changes / Boháč, Jan, Metelková, Zdeňka, Přikryl, Richard, Sedlářová, Ivona -- In: Applied Clay Science -- ISSN 0169-1317 -- Roč. 61, č. JUNE (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mature cave systems in salt and their evolution under sea-level oscillations and salt diapir uplif (Persian gulf, Iran) / Bosák, Pavel, Bruthans, J., Filippi, Michal, Zare, M. -- In: Sixth International Conference on Geomorphology - Geomorphology in regions of environmental contrasts : Abstract volume -- s. 422-422
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor / Engel, Zbyněk, 1972-, Traczyk, Andrzej -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 141-151
Zdroj: ČGS (UNM)
The maximum daily precipitation in the Giant Mountains in the second half of 20th century
The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, Geodynamical Hazard Associated with Large Dams. Sbírka abstrakt -- s. 39
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice / Jechumtálová, Zuzana, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie -- Roč. 16, - (1998), s. 81
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The maximum extent of continental ice sheets at the foot of Ořešník and Poledník in the northern slope of the Jizerské hory Mountains
Maximum Observed Intensity Map of the Czech Republic Compiled by a Computer Approach / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 134
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Maximum Observed Intensity Point Map of the Czech Republic / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings and Activity Report 1992-1994, 24 General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 1716-1717
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Maximum Possible Earthquakes as the Upper Threshold of Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: IUGG 99, Abstracts, July 26th - 30th, week B -- s. B.186
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
May the ring structures in Sudetes have an impact origin?
Mayská kultura jako výraz klimatického zoufalství. Co podrylo základy rozvinuté městské civilizace? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 9 (2004), s. 517-520
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mayská kultura se zrodila ze zoufalství. Zkoumání jezerních usazenin pomohlo osvětlit příčiny vzestupu i následného pádu nejvyspělejší americké civilizace / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 7, č. 213 (2004), s. 24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mazuelloids from the lower Silurian of the Prague Basin (Barrandian, Bohemian Massif) / Dufka, Pavel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 4 (1991), s. 233-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA / Bindi, Luca, Cipriani, Curzio -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 42, no. 6 (2004), p. 1739-1743
Zdroj: ČGS (UNM)
McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami / Kašpar, Pavel, Šulcová, Věra -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
McKinstryite and Jalpaite from the Pošepný vein at Vrančice near Příbram, Czechoslovakia
Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze / Fiala, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 273-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Mé vzpomínky na profesora Fratiška Čechuru / Müller, Karel -- In: Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc -- s. 67-69
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mean Earth´s equipotential surface from TOPEX/POSEIDON altimetry / Burša, Milan, Kouba, Jan, Raděj, Karel, True, Scott A., Vatrt, William, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 42, č. 4 (1998), s. 459-466
Zdroj: ČGS (UNM)