Listování
od 

Mayská kultura jako výraz klimatického zoufalství. Co podrylo základy rozvinuté městské civilizace? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 9 (2004), s. 517-520
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mayská kultura se zrodila ze zoufalství. Zkoumání jezerních usazenin pomohlo osvětlit příčiny vzestupu i následného pádu nejvyspělejší americké civilizace / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 7, č. 213 (2004), s. 24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mazuelloids from the lower Silurian of the Prague Basin (Barrandian, Bohemian Massif) / Dufka, Pavel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 4 (1991), s. 233-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA / Bindi, Luca, Cipriani, Curzio -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 42, no. 6 (2004), p. 1739-1743
Zdroj: ČGS (UNM)
McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami / Kašpar, Pavel, Šulcová, Věra -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
McKinstryite and Jalpaite from the Pošepný vein at Vrančice near Příbram, Czechoslovakia
Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze / Fiala, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 273-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Mé vzpomínky na profesora Fratiška Čechuru / Müller, Karel -- In: Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc -- s. 67-69
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mean Earth´s equipotential surface from TOPEX/POSEIDON altimetry / Burša, Milan, Kouba, Jan, Raděj, Karel, True, Scott A., Vatrt, William, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 42, č. 4 (1998), s. 459-466
Zdroj: ČGS (UNM)
Mean Equatorial Gravity Derived from Various Geopotential Models / Vatrt, Viliam -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Mean residence time in hardrock environment with drainage
Mean thermal expansion coefficiens of diopside and enstatite cell parameters and their petrologic significance / Šanc, Ivo -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1981, no. 4 (1983), p. 427-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region / Holub, Karel, Málek, J., Novotný, O., Rušajová, Jana, Valenta, J. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 125-131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Meandres in the Litice Ridge area
Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky / Dejmal, Ivan -- In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany -- s. 75-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Meandry Struhy - chráněný přírodní výtvor na Pardubicku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 8 (1986), s. 488-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Meaning and validity of the sequential extraction procedure (SEA) for evaluation of heavy metals (HMs) mobility / Müllerová, Hana, Zeman, Josef -- In: Applied Environmental Geology in Central and Eastern Europe -- ISBN 3-85457-700-1 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
The means of experimental analysis in geotechnics and their use for risk minimalization
Measured versus simulated transients of temperature logs - a test of borehole climatology / Majorowicz, J., Šafanda, Jan -- In: Journal of Geophysics and Engineering -- Roč. 2, č. 4 (2005), s. 291-297
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Measurement and evaluation of pulsating water jet peening intensity / Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Klich, Jiří, Sitek, Libor -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 67-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG