Listování
od 

Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze / Kotrba, Zdeněk, Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření účinku slapových sil na horninové prostředí / Hartvich, Filip, Stemberk, Josef -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 19, č. 2 (2009), s. 8-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření velikostí flokulí a kinetiky můstkové flokulace / Pechoč, Jiří -- In: CHISA 97 -- s. 150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření velikostí flokulí při můstkové flokulaci / Pechoč, Jiří -- In: Odpady 97 -- s. 115-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření vlhkosti půdy metodou PTM / Šír, Miloslav -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 151-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem / Vala, Miroslav -- In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5 -- s. 2-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Nováková, Daria, Sitek, Libor, Vašek, Jaroslav -- In: Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference -- s. 69-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesh generator based on semiregular Grids in 2D and 3D / Kolcun, Alexej, Malík, Josef -- In: Faculty of Electrical engineering and Informatics Technical University of Košice 1969-1994. Scientific Conference with International Participation. Mathematics -- s. 64-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesh independent superlinear PCG rates via compact - equivalent operators / Axelsson, O., Karátson, J. -- In: SIAM Journal on Numerical Analysis -- Roč. 45, č. 4 (2007), s. 1495-1516
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měsíc - neúnavný souputník Země / Filip, Jiří -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 16-19
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Meso- and microforms of the relief of the Cenomanian sandstones at Čížkovy kameny
Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts. / Kadubec, Josef, Rypl, Jiří, 1967- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Vol. 13, no. 3 (2007), p. 259-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamnice river canyon, Czech Republic / Hajnalová, Mária, Horáček, Ivan, Novák, Martin, Přichystal, Antonín, Svoboda, Jiří, Šajnerová, Andrea, Yaroshevich, Alla -- In: Eurasian Prehistory -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5, č. 1 (2007), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mesolithic stone industries
Mesophase properties after anthracene thermal exposure / Kaloč, M., Plevová, Eva, Šugárková, Věra -- In: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB - Technical University of Ostrava -- -, - (2008), s. 62-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesoscopic and microscopic intralayer deformation in the Ostrava-Karviná district coal seams: comparison with the results of triaxial compression Tests / Foldyna, J., Kožušníková, Alena -- In: International Conference and short course on Coalbed methane and Coal geology 1994 -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesoscopical structures of the Brunovistulicum in the core of the Svratka dome and their kinematic interpretation / Jaroš, Josef -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 3-4 (1992), p. 263-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Mesostructural and kinematic characteristics of core gneisses in western part of the Orlica-Snieznik Dome, West Sudetes / Dumicz, Marian -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 31, no. 1 (1998), p. 105-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Mesozoic - a world of wonderful animals and plants
Mesozoic - Upper Cretaceous