Listování
od 

Mechanical properties of deep-sea molluscan shell / Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Hrabánková, Iva, Sasaki, Takenori, Šepitka, Josef -- In: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering -- ISSN 1025-5842 -- Roč. 16, č. S1 (2013), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechanical Properties of Resin-Based Carbon-Carbon Composites Modified with Needle Coke / Balík, Karel, Černý, Martin, Gregor, Jiří, Klučáková, Martina -- In: Carbon and Carbonaceous Composite Materials -- s. 371-379
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanical properties of sorbents from brown coal / Brožová, Zuzana, Straka, Pavel -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- Roč. 94, č. 4 (1994), s. 63-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanical properties of sorbents from brown coal / Straka, Pavel -- In: Coal Science -- s. 1133-1136
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanical properties of sorbents from brown coals / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- In: 8th International Conference on Coal Science. Abstracts -- s. 201
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanical properties of the roff sandsstones at Kladno 2 Coalmine
Mechanical response of novel SiOC glasses to high temperature exposition / Chlup, Zdeněk, Černý, Martin, Dlouhý, Ivo, Halasová, Martina, Strachota, Adam -- In: Journal of the European Ceramic Society -- Roč. 32, č. 16 (2012), s. 4489-4495
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanical Testing of Carbon-Carbon Composite for Applications in Human Spine Surgery in the Form of Intervertebral Cages / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš, Tichý, P. -- In: Proceedings of Czech-Polish Workshop on Testing of Composite Materials -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu / Kolcun, Alexej, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 309-314
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2 / Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- č. 10 (1994), s. 395-399
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2 / Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 395-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci / Koubová, Magdaléna, Poul, Ivan -- In: Zakládání staveb 36, 2008 -- ISBN 978-80-86604-38-1 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechanické zkoušky hornin řízené počítačem / Vysloužil, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems
Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems / Kafka, Vratislav, Květ, Radan, 1928- -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 16, no. 2 (1988), p. 147-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans / Faure, Michel, Janoušek, Vojtěch, Ledru, Patrick -- In: Bulletin de la Société Géologique de France -- ISSN 0037-9409 -- An. 180, no. 3 (2009), p. 177
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research / Faure, Michel, Lardeaux, Jean-Marc, Ledru, Patrick, Peschler, A., Schulmann, Karel -- In: Géochronique -- ISSN 0292-8477 -- No. 104 (2007), p. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů / Kafka, Vratislav, Květ, Radan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 511-515
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanika zemin v akci / Barvínek, Richard, 1931- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints / Hrouda, František, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 100
Zdroj: ČGS (UNM)