Listování
od 

Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu / Kolcun, Alexej, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 309-314
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2 / Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- č. 10 (1994), s. 395-399
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2 / Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 395-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci / Koubová, Magdaléna, Poul, Ivan -- In: Zakládání staveb 36, 2008 -- ISBN 978-80-86604-38-1 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechanické zkoušky hornin řízené počítačem / Vysloužil, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems
Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems / Kafka, Vratislav, Květ, Radan, 1928- -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 16, no. 2 (1988), p. 147-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans / Faure, Michel, Janoušek, Vojtěch, Ledru, Patrick -- In: Bulletin de la Société Géologique de France -- ISSN 0037-9409 -- An. 180, no. 3 (2009), p. 177
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research / Faure, Michel, Lardeaux, Jean-Marc, Ledru, Patrick, Peschler, A., Schulmann, Karel -- In: Géochronique -- ISSN 0292-8477 -- No. 104 (2007), p. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů / Kafka, Vratislav, Květ, Radan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 511-515
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanika zemin v akci / Barvínek, Richard, 1931- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints / Hrouda, František, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints / Hrouda, František, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla (2003) -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Mechanism of a Silurian doleritic dyke opening in the Prague Basin: ams and rock magnetic evidence / Aifa, T., Chadima, Martin, Lefort, J. P., Pruner, Petr, Štorch, Petr -- In: 8th Castle Meeting Paleo, Rock and Environmental Magnetism -- s. 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mechanism of bacterial pyrite oxidation, consequences in the environment and biohydrometallurgy
The mechanism of flow and fabric development in mechanically anisotropic trachyte lava / Haloda, Jakub, Hrouda, F., Lexa, O., Schulmann, Karel, Týcová, Patricie, Závada, P. -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 31, č. 11 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The mechanism of flow and fabric development in mechanically anisotropic trachyte lava / Haloda, J., Hrouda, F., Lexa, O., Schulmann, K., Týcová, P., Závada, Prokop -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 31, č. 11 (2009), s. 1295-1307
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mechanism of formation of atoll garnet during high-pressure metamorphism / Faryad, Shah Wali, Klápová, Helena, Nosál, Libor -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 74, č. 1 (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mechanism of local earthquakes in 3-D inhomogeneous media determined by waveform inversion / Pšenčík, Ivan, Šílený, Jan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 121, č. 2 (1995), s. 459-474
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mechanism of Metasomatism in the Calcite-Nasturan (Pitchblende) System: 2.Replacement of Nasturan by Calcite