Listování
od 

Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii / Bartáková, Iva, Bořilová, Šárka, Mandl, Martin, Zeman, Josef -- In: IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů -- ISBN 80-210-3635-4 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mechanismus flotovatelnosti wolframitu, hübneritu, ferberitu a kasiteritu olejanem sodným / Barcal, Miroslav, Hejl, Václav, Levorová, Věra -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 59 (1982), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les / Hruška, Jakub (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechanismus toku a vývoje stavby mechanicky anizotropní trachytové lávy
Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování / Dědeček, Petr, Lexa, Ondrej, Mach, Karel, 1964-, Potužák, Marcel, Schulmann, Karel, Závada, Prokop -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Táborská, Štěpánka -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanismus vzniku síranových výkvětů na pískovcích české křídové pánve
Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Škoda, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanizace vědecké práce - stesk z počátku 20. století / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 2 (2009), s. 78-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mechanizm flotirujemosti voľframita, gjubnerita, ferberita i kassiterita oleinokislym netrijem
Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk / Klukan, Juraj -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 445-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechano-activation as Initiation of Self-ignition of Coal / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Energy and Fuels -- Roč. 17, č. 1 (2003), s. 159-163
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechové jezírko Lake in the Giant Mountains
Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Šobr, Miroslav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy / Holcová, Katarína, Zágoršek, Kamil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň) / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov -- ISBN 9788088974918 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň) / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Zagoršek, Kamil -- In: .Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov) / Jašková, Vladimíra, 1959-, Zágoršek, Kamil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Měď a její pravěká těžba v Španej doline-Pieskách / Žebrák, Pavel -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 64, č. 2 (1987), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)