Listování
od 

Mechanizace vědecké práce - stesk z počátku 20. století / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 2 (2009), s. 78-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mechanizm flotirujemosti voľframita, gjubnerita, ferberita i kassiterita oleinokislym netrijem
Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk / Klukan, Juraj -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 445-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechano-activation as Initiation of Self-ignition of Coal / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Energy and Fuels -- Roč. 17, č. 1 (2003), s. 159-163
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mechové jezírko Lake in the Giant Mountains
Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Šobr, Miroslav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy / Holcová, Katarína, Zágoršek, Kamil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň) / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: Paleontologická konferencia, Sborník abstraktov -- ISBN 9788088974918 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň) / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Zagoršek, Kamil -- In: .Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov) / Jašková, Vladimíra, 1959-, Zágoršek, Kamil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Měď a její pravěká těžba v Španej doline-Pieskách / Žebrák, Pavel -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 64, č. 2 (1987), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie / Hyršl, Jaroslav, Petrov, Alfred -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 367-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Medaile Ernsta Macha -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 3 (2003), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Medardova kápě / Rojík, Petr -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 27, č. 5-6 (2013), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Měděná stezka sekerská / Mayová, Anna -- In: Studie z dějin hornictví 2 -- s. 35-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Měděné zrudnění melafyru ve Studenci / Just, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 360-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy / Bufka, Aleš, Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 450-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 406-409
Zdroj: ČGS (UNM)
Měděnec - a significant mineralogical locality of the Krušné hory Mts.