Listování
od 

Megafloral perturbation across the Enna marine zone in the Upper Silesian Basin attests to late Mississipian deglaciation / Gastaldo, Robert, Purkyňová, Eva, Šimůnek, Zbyněk -- In: Palaios -- ISSN 0883-1351 -- Roč. 24, č. 5-6 (2009), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Megalithic stones of problematic origin from Central Bohemia
Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení / Šarič, Radko, Štěpánek, Petr, 1949- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 3 (1997), s. 303-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Meganteris (Terebratulida, Brachiopoda) from the lower Devonian / Mergl, Michal, 1959- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 63, no. 2 (1988), p. 101-107, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates / Copper, Paul, Scotese, Christopher R. -- In: Special paper Geological society of America -- No. 370 (2003), p. 209-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Megascopic covellite from the ore district Krupka, the Krušné hory Mountains (Czech Republic)
Megasporen der Gattung Selaginella Beauv. aus dem Neogen von Mähren und der Slowakei / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Jg. 31, Nr. 2 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Megasporen, Früchte und Samen aus dem Südböhmischen Neogen / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Jg. 31, Nr. 3 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Megasporen, Fruechte und Samen aus jungneogenen Ablagerungen der Slowakei / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Západné Karpaty. Séria Paleontologia -- ISSN 0139-7435 -- Jg. 16 (1992), s. 59-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Megaspory fosilních kapraďorostů / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 5 (1986), s. 265
Zdroj: ČGS (UNM)
Megaspory, plody a semena z jihočeského neogénu
Megaspory, plody a semena z mladoneogenních uložen na Slovensku
Megaspory rodu Selaginella Beauv. z neogénu Moravy a Slovenska
Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře / Vůjta, Martin -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 2 (1992), s. 143-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masivu / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- S. 55-59
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 55-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mehrphasige Exhumierungsgeschichte des Erzgebirgskristallins Sachsen - petrologische und strukturgeologische Belege aus Ortogneiisen des mittleren Erzgebirges / Krohe, A., Maresch, W. V., Willner, A. P. -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Meine Erinnerungen an der univ. Prof. RNDr. František Němec
Měkkýši / Juřičková, L., Ložek, Vojen -- In: Krkonoše - příroda, historie, život -- S. 233-234
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ