Listování
od 

Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře / Vůjta, Martin -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 2 (1992), s. 143-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masivu / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- S. 55-59
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 55-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mehrphasige Exhumierungsgeschichte des Erzgebirgskristallins Sachsen - petrologische und strukturgeologische Belege aus Ortogneiisen des mittleren Erzgebirges / Krohe, A., Maresch, W. V., Willner, A. P. -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Meine Erinnerungen an der univ. Prof. RNDr. František Němec
Měkkýši / Juřičková, L., Ložek, Vojen -- In: Krkonoše - příroda, historie, život -- S. 233-234
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 9, - (2003), s. 123-144
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy) / Beran, L., Dvořák, L., Hlaváč, Jaroslav, Horsák, M., Juřičková, L., Vrabec, V. -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 9, - (2003), s. 145-166
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy) / Beran, L., Dvořák, L., Hlaváč, Jaroslav, Horsák, M., Juřičková, L., Vrabec, V. -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 8, - (2002), s. 205-228
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd / Ložek, Vojen -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 23, - (1994), s. 7-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši Mladoboleslavska / Ložek, Vojen -- In: Příroda Mladoboleslavska -- s. 87-90
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Pajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Silva Gabreta -- s. 221-231
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Velhartice u Sušice / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- č. 7 (1998), s. 53-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- s. 93-98
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši Národního parku Podyjí. 1. Faunistika, faunogeneze, ochrana přírody / Ložek, Vojen -- In: Měkkýši Národního parku Podyjí -- ISBN 80-85304-47-3 -- s. 7-47
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 22-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Měkkýši PR Bystřice v Českém lese / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- s. 75-82
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši přírodní rezervace Dománovický les / Ložek, Vojen -- In: Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná -- Roč. 2, - (1996), s. 21-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši přírodní rezervace Jelení vrch u Habartic (okres Klatovy) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- č. 7 (1998), s. 47-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ