Listování
od 

Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1988, no. 2 (1989), p. 195-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Melilitic rocks from northern Bohemia: geochemistry and mineralogy / Hohndorf, A., Pivec, Edvín, Rutšek, J., Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 173, č. 2 (1998), s. 119-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilitic rocks of the CECIP - Examples from Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic) / Abratis, M., Ulrych, Jaromír, Viereck-Goette, L. -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement -- Roč. 72, 12S (2008), A2-A2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilitické a melilit obsahující subvulkanické horniny z oblasti horní Ploučnice v severních Čechách
Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic) / Abratis, M., Munsel, D., Ulrych, Jaromír, Viereck-Goette, L. -- In: ICP Information Newsletter. CD-ROM edition -- Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1325145-1325145
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic) / Abratis, Michael, Munsel, Dirk, Ulrych, Jaromír, 1943-, Viereck-Goette, Lothar -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Melility melilitolitů, polzenitů a příbuzných hornin z oblasti povodí Ploučnice, Československo
Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělká podzemní díla a vibrace / Kaláb, Zdeněk -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 16, č. 2 (2007), s. 12-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mělké dolování zlata na řece Opavě / Novák, Jaromír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20 -- Roč. 111 (1988), s. 37-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory) / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělké doly ve Zlatých Horách / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie / Bábek, Ondřej, 1969-, Dleštík, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska / Řezáč, Bohuslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 95-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Melkije brjuchonogije karbonskich otloženij čechoslovackoj časti verchnesilezskogo bassejna (namjur A)
Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman) / Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělký seizmický průzkum prostředí s vertikálním gradientem rychlosti
Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 4 (1989), s. 459-468
Zdroj: ČGS (UNM)
Mellilites from polzenites and related rocks of northern Bohemia
Melt enhanced deformation and development of banded structures in Gfoehl migmatites / Cháb, Matěj, Dallain, Christophe, Holub, František, Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)