Listování
od 

Memorial to Tibor Buday (1913-2001) / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 47, no. 1-2 (2002), p. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam of RNDr. Jitka Hercogová, CSc.
In memoriam of RNDr. Zdeněk Brus
In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc. / Mašek, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 1 (1992), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Memory of Doc. A. Matějka
Memory of prof. Ing. Václav Hálek, DrSc.
Memory of RNDr. Jan Duda
Memory of RNDr. Karel Tuček, CSc
The memory of Robert Potonié
Memory of the late prof. Dr. K. Zapletal at his 90 birth anniversary
Měňany 3 - a Pliocene vertebrate assemblage from Czech Karst
Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu / Čermák, Stanislav, Fejfar, Oldřich, 1931-, Horáček, Ivan, 1952-, Wagner, Jan -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu / Čermák, Stanislav, Fejfar, Oldřich, Horáček, Ivan, Wagner, Jan -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32, č. 1 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Měňary 3 - a Pliocene vertebrate assemblage from Czech Karst
The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula / Bubík, Miroslav, Hendriks, Bart, Košler, Jan, Lisá, Lenka, Mixa, Petr, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel -- In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Roč. 299, č. 1-2 (2011), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mendelova práce o vzniku Země předložena ke zkoušce v roce 1850
Mendel's examination paper on the geological formation of the Earth of 1850 / Czihak, Gerhard, Orel, Vítězslav, Wieseneder, Hans -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Vol. 68 (1983), p. 227-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Menejhodnotné priestory vzniknuté banskou činnosťou a návrh na ich revalorizáziu / Demjánová, Mária, Magula, Anton, Staroňová, Jana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 341-342, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu / Cílek, Václav, jr., Hovorka, J., Mengler, Z., Nosek, P. -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Menhiry a jejich problematika / Sklenář, Karel, 1938- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 9, č. 4 (1984), s. 219-221
Zdroj: ČGS (UNM)