Listování
od 

Metallogeny, structural, lithological and time controls of ore deposition in anoxic environments / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 26, no. 2 (1991), p. 122-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Metallurgical slag behaviour in extreme conditions: surface leaching and metal mobility / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Touray, Jean-Claude (2001) -- In: Industrie minerale et environnement: aspects geochimiques, hydrogeochimiques, biogeochimiques -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy, Sekce 3 - Geologie -- s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetické procesy v západočeském svrchním proterozoiku / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 233-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetický model Slanských vrchov / Divinec, Lubomír, Kotulák, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetický výskum v severogemeridnom perme / Tulis, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice) / Hamet, Michal, Marešová, Zdeňka, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetický význam chloritov / Činčárová, Margita -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 113-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku / Gnojek, Ivan, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1984, č. 4 (1986), s. 361-388
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov / Kaličiak, Michal, 1944-, Tözsér, Juraj -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 213-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre / Bacsó, Zoltán, Ďuďa, Rudolf, 1944- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Č. 3 (1988), s. 193-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec / Brlay, Aurel, Lexa, Jaroslav, Mihalíková, Anna, Smolka, Ján -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov / Kaličiak, Michal, 1944- -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu / Burian, Ján, Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát / Ilavský, Ján, Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Roč. 14 (1991), s. 93-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza uránu československých západných Karpát / Afanasjev, Georgij Vladimirovič, Badár, Jozef -- In: Mineralia Slovaca, Monograph -- Č. 1 (1982), s. 63-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza v oblasti Tisovca / Bacsó, Zoltán, Slavkay, Miroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram / Bacsó, Zoltán -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza zlata vo veporidoch / Hvožďara, Pavel -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)