Listování
od 

Metalogenéza v oblasti Tisovca / Bacsó, Zoltán, Slavkay, Miroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram / Bacsó, Zoltán -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza zlata vo veporidoch / Hvožďara, Pavel -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace / Dolníček, Zdeněk, Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 95-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogeničeskije formacii kajnozoja v platformennych oblastjach i v aľpijskich predgornych progibach Jevropy i smežnych territorij
Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district / Ettler, Vojtěch, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevic, Martin, Nyambe, Imasiku, Šráček, Ondřej -- In: Environmental and health impacts of mining in Africa -- ISBN 978-80-7075-781-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metals bioavailability in soils contaminated from lead-zinc mining and smelting in the Kabwe area (Zambia)
Metalurgical slag/water interaction: experimental approach, thermodynamic modeling and long-term assessment / Ettler, Vojtěch, Piantone, Patrice, Touray, Jean-Claude (2001) -- In: Water-Rock Interaction -- ISBN 90 2651 824 2 -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca / Korikovskij, Sergej Petrovič, Putiš, Marián -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 2 (1986), s. 115-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor / Kahan, Stefan, Korikovskij, Sergej Petrovič, Petrík, Igor, Putiš, Marián -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 2 (1987), s. 181-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskoje razvitije ofiolitovoj zony gornogo chrebta Zagros v Irake
Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom / Pitoňák, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 450
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfizmus, paleovulkanizmus a stratiformné typy rúd na strednom Slovensku / Čillík, Ivan -- In: Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- s. 147-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy / Zbranek, Vladimír, 1972- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury / Dyda, Marián -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfní historie skarnů, původ jejich protolitu a implikace pro genetické interpretace; příklad ze třech jednotek Českého masivu